Julkaistu 16.03.2022

AdBlue -lisäaine ja urean saatavuus Ukrainan sodan aiheuttamassa häiriötilanteessa

Ukrainan sodan myötä häiriintyneet markkinat ja toimitusketjut voivat aiheuttaa erityyppisiä vaikutuksia huoltovarmuudelle. Huoltovarmuuskeskus on seurannut huoltovarmuuden tilannekuvaa yhdessä eri kriittisten alojen toimijoiden kanssa tehostetusti joulukuusta 2021 lähtien. Kuljetusala on vallitsevassa tilanteessa ilmaissut huolensa AdBlue -lisäaineen saatavuudesta.

AdBlue on urean vesiliuos, jossa tarvittavan urean tuonti on Venäjän pakotteiden takia hiipumassa. Asia on tärkeä suomalaisen kuljetuslogistiikan toimivuuden kannalta.

Kuljetusalalla kuorma-autoihin AdBlueta ruiskutetaan pakokaasun sekaan ennen katalysaattoria, jotta pakokaasujen jälkikäsittelyvaatimukset täyttyvät. Ilman tätä lisäainetta automatiikka käytännössä estää kaluston liikkumisen. Raskaassa kalustossa AdBluen kulutus on keskimäärin noin 5 prosenttia käytetyn polttoaineen määrästä.

Huoltovarmuusorganisaation tilannekuvakyselyn perusteella on mahdollista, että AdBlue -lisäaineen saatavuus heikkenee jo huhtikuun aikana.  Tällä olisi haittavaikutuksia Suomen kuljetuslogistiikkaan.

Noin kymmenen vuoden ajan AdBlue-järjestelmiä on asennettu uusiin diesel-käyttöisiin ajoneuvoihin, jotta EU-sääntelyn mukaisia päästöraja-arvoja on voitu noudattaa. Laitteiston ohjelmointi tilapäisesti pois käytöstä voi olla yksi mahdollisuus, mutta tällä hetkellä lainsäädännön vastaista. Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) selvittää parhaillaan Traficomin ja EU:n asiantuntijoiden kanssa mitä sääntelyn osalta voitaisiin poikkeustilanteessa tehdä.

AdBlue-tuotteella on kotimaista valmistusta ja valmistajilla on kyky lisätä tuotteen volyymitasoa ja varastointikapasiteettia Suomessa. Huoltovarmuuskeskus sekä AdBluen tuotannosta ja jakelusta vastaavat yritykset Suomessa selvittävät parhaillaan mahdollisuuksia lisätä tuotantoa sekä löytää uusia urean tuontikanavia. Huoltovarmuuskeskus voi lisäksi markkinatilanne huomioiden hankkia tuotetta kaupallisten toimijoiden toimenpiteiden lisäksi myös valtion varmuusvarastoon.