Julkaistu 08.10.2023

Balticconnector-merikaasuputkessa häiriö – Suomen kaasuverkon tilanne vakaa ja kaasua saatavissa LNG-terminaalista

Suomen ja Viron välillä maakaasua kuljettavassa Balticconnector-merikaasuputkessa on havaittu häiriö, jonka syytä selvitetään parhaillaan. Suomen kaasunjakelun tilanne on kuitenkin vakaa, ja maakaasua on saatavissa Inkoon LNG-terminaalista. Maakaasun toimitusvarmuudesta vastaavana viranomaisena Huoltovarmuuskeskus (HVK) seuraa tilannetta tiiviisti ja on valmiina ryhtymään toimiin tarvittaessa.

Kaasuverkkoyhtiö Gasgrid Finland ja Viron kaasuverkonhaltija Elering havaitsivat aamuyöllä 8.10. epätavallista paineen laskua maiden välisessä Balticconnector-merikaasuputkessa. Gasgridin mukaan oli syytä epäillä, että putki vuotaa. Meriputken venttiilit on nyt suljettu molempien maiden päissä ja vuoto pysäytetty. Häiriön syytä ja korjaustoimenpiteitä selvitetään.

Suomen ja Viron välinen Balticconnector-merikaasuputki avattiin joulukuussa 2019. Balticconnectorin lisäksi maakaasua Suomen kaasuverkkoon voidaan syöttää Inkoossa ja Haminassa sijaitsevista nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaaleista. Suomen kaasujärjestelmän tila on tällä hetkellä vakaa. Inkoon terminaalissa LNG:n varastotilanne on tällä hetkellä hyvä ja lisätoimituksia on tulossa.

HVK seuraa tilannetta kaasumarkkinoilla tiiviisti Gasgridin, työ- ja elinkeinoministeriön sekä muiden viranomaisten kanssa ja on valmiina ryhtymään tarvittaessa toimiin. HVK on varautunut huolehtimaan suojattujen asiakkaiden eli kotitalouksien ja muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon kohteiden sekä pienten ja keskisuurten elintarvikeyritysten kaasun saannista eri tilanteissa. Kaasua myyvien ja ostavien yhtiöiden on perusteltua tässä tilanteessa varautua tehostetusti talvikauden korkeampaan kysyntään ja kaasuhuollon turvaamiseen.