Julkaistu 09.07.2024

Energia-alan harjoitusohje on valmistunut – Mitä harjoitella ja miksi?

Mistä energiahuoltosektorin harjoittelussa on kyse ja miten erilaisia harjoituksia järjestetään? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa uusi Energia-alan harjoitusohje.

Energia-alan harjoitusohje on kattava opas erilaisten harjoituksien suunnittelun ja toteuttamisen tueksi, tarjoten konkreettisia neuvoja ja menetelmiä harjoitusten järjestämisen avuksi. Harjoitusohjeella pyritään helpottamaan organisaatiotason harjoitusten järjestämistä sekä antamaan eväitä osallistua alueellisiin ja kansallisiin yhteistoimintaharjoituksiin. Ohjeen tavoitteena on madaltaa niin uusien harjoittelijoiden kuin vanhojen konkareidenkin kynnystä osallistua harjoituksiin ja järjestää niitä.

“Kun organisaatio pyrkii hallitsemaan toimintansa jatkuvuutta tehokkaasti, on tärkeää panostaa systemaattiseen harjoitteluun.”

Harjoitustoiminta on keskeinen osa varautumista sekä toiminnan jatkuvuuden varmistamista, sillä harjoitusten avulla voidaan tunnistaa heikkoja ja kehittämistä vaativia kohteita.  Energiahuollon toiminnan jatkuvuus on välttämätöntä yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Alan kriittisyys lisää harjoittelun merkitystä, sillä harjoitusten avulla voidaan tehokkaasti parantaa varautumista ja vahvistaa häiriötilanteiden hallintaa. Tästä syystä harjoitusohjeessa perehdytään juuri energiahuollon kannalta merkittävien riskien ja sidosryhmien tunnistamiseen.

Harjoitusohjeeseen kannattaa tutustua, mikäli haluaa suunnitella oman harjoituksen, kehittää olemassa olevaa harjoitustoimintaa tai parantaa organisaation kykyä varautua erilaisiin häiriötilanteisiin. Ohjeesta löytyy paljon yleispäteviä neuvoja, mutta se on kirjoitettu erityisesti energiahuoltosektorin toimijoita ajatellen.

Ohjeesta löytyy harjoituspolku, joka tiivistää, miten harjoitus suunnitellaan.

Ohjeen on toteuttanut Kokonat Oy Huoltovarmuuskeskuksen toimeksiannosta ja Länsi-Suomen energiahuollon aluetoimikunnan aloitteesta. Tiedot perustuvat laajaan tausta-aineistoon ja haastatteluihin.

Tutustu energia-alan harjoitusohjeeseen.