Julkaistu 15.09.2022

Ensimmäinen huoltovarmuusselonteko eduskuntaan

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle kautta aikain ensimmäisen huoltovarmuusselonteon. Huoltovarmuusselonteon tavoitteena on käsitellä huoltovarmuutta strategisena kokonaisuutena, eikä siinä käsitellä yksittäisiä ja operatiivisia huoltovarmuuskysymyksiä.

Huoltovarmuusselonteolla ja sen toimeenpanolla varmistetaan huoltovarmuuden riittävä taso osana yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Selontekoa on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Ministeriön toteaa tiedotteessaan, että nopeasti muuttunut toimintaympäristö vaatii Suomen huoltovarmuuden aiempaa kokonaisvaltaisempaa tarkastelua ja toimintamallin kehittämistä.

Huoltovarmuuden kustannuksia katetaan valtion talousarvion ulkopuolella toimivasta huoltovarmuusrahastosta. Huoltovarmuusselonteossa esitetään, että huoltovarmuusrahasto säilytetään ja sen kantokyky turvataan. Rahaston tulee pystyä vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön vaatimuksiin. Jokainen ministeriö vastaa kuitenkin oman hallinnonalansa varautumisesta ja vastaavat myös omalle vastuualueelleen kuuluvista, normaalin ajan huoltovarmuustoiminnoista.

− Huoltovarmuus on meidän jokaisen asia, seuraavaksi voimme käydä siitä parlamentaarista keskustelua, totesi ministeri Tuula Haatainen tiedotustilaisuudessa 15.9.2022.

TEM:n tiedote huoltovarmuusselonteosta

TEM:n tiedotustilaisuuden tallenne

Lue Nuutti Nikulan asiantuntija-artikkeli selonteon merkityksestä verkkolehdestämme

Tutustu huoltovarmuusselontekoon