Julkaistu 04.06.2024

EU-komissio hyväksyi HVK:n pandemia-ajan tuen varustamoille

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on notifioinut EU:n komissiolle tukiohjelman, jolla maksetaan koronapandemian aikana varustamoille matkustusrajoitusten vuoksi aiheutuneet vahingot. Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Viron välillä liikennöiville reiteille maksettiin matkustusrajoitusten aikana tukea huoltovarmuusrahastosta, jotta kriittinen tavaraliikenne saatiin pidettyä käynnissä. Ilman tukea alukset olisivat jääneet maihin.

Huoltovarmuuskeskus käynnisti maaliskuussa 2020 taloudelliset tukitoimet, joiden tarkoituksena oli turvata erityisesti huoltovarmuuden kannalta tärkeät tavaravirrat Suomesta Ruotsiin sekä Baltiaan ja sitä kautta Keski-Eurooppaan. Toimenpide tehtiin nopealla aikataululla, jotta liikenne ei pysähtyisi, vaikka matkustusrajoitukset tulivat voimaan.

Pikaisen aikataulun takia tukipakettia ei notifioitu tuolloin EU:lle, mutta komission näkemys oli, että julkisen palvelun velvoitteen asettaminen varustamoille on perusteltu syy korvausten maksamiseen. HVK varautui käyttämään tähän 45 miljoonaa euroa, lopullinen summa oli noin 30 miljoonaa.

EU-komission näkemys asiasta on sittemmin muuttunut. HVK on yhdessä TEM:n kanssa käynyt komission kanssa laajoja ja pitkäkestoisia keskusteluja tuen notifiointiin liittyen ja komissio on katsonut, että tuki voitaisiin hyväksyä vahingonkorvausperusteisena.

Tukiohjelman kokonaisbudjetti on 30.300.000 euroa. Jo tukea saaneiden varustamoiden korvaussummiin on tulossa jonkin verran muutoksia, jotka voidaan kuitenkin arvioida vähäisiksi tuen kokonaismäärään suhteutettuna.

HVK avaa haettavaksi tukiohjelman, jonka piiriin kuuluvat seuraavilla reiteillä tiettynä ajankohtajana liikennöineen matkustaja-autolautta-alukset: Vaasa – Uumaja, Turku – Långnäs – Tukholma, Maarianhamina – Kapellskär, Helsinki – Tallinna.

Niiden varustamoiden osalta, jotka ovat saaneet HVK:lta tukea keväällä 2020 päätetään aiemmin maksetun tuen kuittaamisesta sekä ilmoitetaan mahdollisen lisätuen tai takaisinperittävän tuen määrä. HVK ei peri vuonna 2020 maksetun tuen ja tukiohjelman mukaisen tuen erotusta korkoineen, vaan kohtuullistaa takaisinperintää valtionavustuslain nojalla siten, että korot jätetään perimättä.

Covid-19-pandemian takia asetettujen matkustusrajoitusten vuoksi huoltovarmuuden kannalta kriittisille merikuljetuksille aiheutuneiden vahinkojen korvaamista koskeva tukiohjelma sekä tarkemmat ohjeet tuen hakemiselle ovat luettavissa täältä.

Hakemukset tulee lähettää Huoltovarmuuskeskuksen kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@nesa.fi viimeistään 19.7.2024.