Julkaistu 09.06.2021

EU:lta tukea Huoltovarmuuskeskuksen suojainhankintojen kuljetuskustannuksiin

Euroopan unioni tukee unionin jäsenvaltioiden koronasta johtuvia suojainhankintoja korvaamalla jälkikäteen osan niiden kuljetuskustannuksista Emergency Support Intrument -mekanismin kautta. Suomelle palautuu vuoden 2020 huhtikuulta syyskuuhun ulottuvalta ajanjaksolta lähes 2,7 miljoonaa euroa. Suomessa valtion puolesta suojainhankintoja on tehnyt Huoltovarmuuskeskus.

EU ilmoitti kesällä 2020 varaavansa 220 miljoonaa euroa koronapandemiasta aiheutuviin kuljetuskustannuksiin. Tästä 100 miljoonaa varattiin pandemian kannalta tärkeiden välineiden rahtikuljetuksiin, koska poikkeusoloissa jäsenvaltiot joutuivat itse järjestämään rahtikuljetuksia turvatakseen suojainten riittävyyden. Loput 120 miljoonaa oli tarkoitettu potilaiden ja terveydenhuoltohenkilökunnan siirtämiseen maasta toiseen.

Suomen koronaan liittyvät kuljetuskustannukset koostuvat vain tavarakuljetuksista, lähinnä Kiinasta Suomeen. EU:lta on voinut hakea korvausta ajanjaksolla 24.4.-10.9.2020 syntyneisiin kuluihin. Tälle ajanjaksolle osuu suurin osa Huoltovarmuuskeskuksen vuonna 2020 tuomista suojainlasteista ja lähes kaikki lentorahdit, Jotka ovat kustannuksiltaan huomattavasti muita käytettäviä kuljetusmuotoja kalliimpia.

Kriisitilanteessa suojavarusteita on kuljetettu Suomeen lennoin, merikuljetuksin sekä raideliikenteellä. Huoltovarmuuskeskus ylläpitää valmiutta kaikkien edellä mainittujen kuljetusmuotojen käyttämiseen.

Huoltovarmuuskeskus haki Euroopan unionilta korvauksia yhteensä 3,8 miljoonaa euroa. EU:n myöntämä summa, kaikkiaan 2.691.262,32 euroa, kattaa haetuista kuluista reilun 70 prosenttia.