Julkaistu 01.08.2022

Haemme pooli- ja sidosryhmätyön yksikön johtajaa

Huoltovarmuuskeskus hakee vakituiseen työsuhteeseen

Yksikön johtajaa, pooli- ja sidosryhmätyö

Vastaamaan Huoltovarmuuskeskuksen poolitoiminta- ja sidosryhmätyökokonaisuuksien kehittämisestä sekä tukemisesta.

Tehtävä painottuu poolitoiminta- ja sidosryhmätyökokonaisuuksien yhdenmukaistamiseen sekä näiden yhteensovittamiseen. Kehität verkosto- ja harjoitustoimintaa kokonaisvaltaisesti ja etsit uusia käytänteitä kehittää ja yhdenmukaistaa toimintaa sidosryhmien ja poolien toiminnan osalta. Varmistat myös, että huoltovarmuuden kannalta suojattavien kohteiden tunnistamiseen on käytettävissä systemaattinen menettelytapa sekä prosessi. Lisäksi huolehdit siitä, että pooleilla sekä huoltovarmuuskriittisillä yrityksillä on käytettävissä tarkoituksenmukaiset ja ajantasaiset työkalut huoltovarmuuden näkökulmasta.

Olet johtajana avainasemassa Huoltovarmuuskeskuksen uuden strategian läpiviennissä omassa yksikössäsi. Johtajana toimit operatiivisen osaston johtoryhmässä. Raportoit työssäsi operatiivisen osaston johtajalle ja toimit noin viiden asiantuntijan lähijohtajana ja esihenkilönä.

Toivomme sinulta

Johtajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä esihenkilökokemusta. Odotamme vankkaa kokemusta verkostojen johtamisesta, toiminnan kehittämisestä sekä vaikuttamistyöstä. Taustasi voi esimerkiksi olla edunvalvonnan puolelta, jossa olet toiminut vahvasti verkostoissa ja vaikuttamistehtävissä. Sinulla on erinomaiset yhteistyö-, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot, hyvät yhteydet elinkeinoelämään sekä kykyä työskennellä monialaisessa verkostossa. Eduksi katsotaan valmiit verkostot huoltovarmuustyössä sekä aikaisempi kokemus toiminnan yhdenmukaistamisesta. Sinulla on mahdollisesti myös näyttöjä erilaisten verkostotoiminnassa tarvittavien työkalujen kehittämisestä. Tehtävässä edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa sekä sujuvaa englantia, ruotsin kielen taito on eduksi.

Tarjoamme sinulle

Huoltovarmuuskeskus on kehittyvä asiantuntijatalo, jossa työskentelee tällä hetkellä n. 70 eri alojen osaajaa. Lokakuun lopussa uudistamme organisaatiotamme ja siinä yhteydessä Huoltovarmuuskeskukseen perustetaan operatiivinen osasto, joka vastaa Huoltovarmuuskeskuksen kansallisen tason varautumistoimenpiteistä sekä yhteensovittaa niitä Huoltovarmuusorganisaation toimintaan. Osasto koostuu kolmesta yksiköstä, jotka ovat varautumisen suunnittelu ja ohjelmajohtaminen, huoltovarmuustoimien toimeenpano sekä pooli- ja sidosryhmätyö.

Teemme merkityksellistä työtä sitoutuneesti ja pitkäjänteisesti. Tarjoamme sinulle itsenäisen, haastavan ja vastuullisen tehtävän, jossa pääset käyttämään asiantuntemustasi yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden parissa. Tarjoamme sinulle sympaattisen työyhteisön ja kilpailukykyiset työsuhde-edut. Toimistomme sijaitsee keskeisellä sijainnilla Helsingin ydinkeskustassa ja työskentelemme hybridimallilla.

Kiinnostuitko?

Lisätietoja tehtävästä antaa Huoltovarmuuskeskuksessa johtaja Jaakko Pekki, puh. ​029 505 1015 (tavoitettavissa 9.8.2022 klo 10.00–11.30) sekä MPS:n konsultti Irene Turakainen, puh 020 746 9457 (tavoitettavissa 8.8.2022 klo 15-16).

Täytä hakulomake palkkatoiveineen ja liitä mukaan CV:si 14.8.2022 mennessä.

Tehtävään valitusta henkilöstä tehdään laajamuotoinen turvallisuusselvitys.

Huoltovarmuuskeskus

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Missionamme on huolehtia yhdessä yrityselämän, kolmannen sektorin ja viranomaistahojen kanssa siitä, että myös kriisitilanteissa yhteiskunta toimii ja elämä jatkuu mahdollisimman häiriöttä.

Pooli- ja sidosryhmätyön yksikkö on mahdollistava funktio Huoltovarmuuskeskuksen operatiivisen osaston muulle toiminnalle. Pooli- ja sidosryhmätoimintakokonaisuuden kehittämisen ja tukemisen lisäksi yksikkö vastaa suojattavien kohteiden tunnistamisesta ja analysoimisesta sekä näiden menetelmien ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Yksikkö vastaa myös huoltovarmuuteen liittyvien työkalujen, harjoitusten ja koulutusten edistämisestä ja koordinoimisesta.