Julkaistu 01.08.2022

Haemme yksikönjohtajaa, varautumisen suunnittelu

Huoltovarmuuskeskus hakee vakituiseen työsuhteeseen

Yksikön johtajaa, varautumisen suunnittelu

Vastaamaan Huoltovarmuuskeskuksen varautumisen sisältötyöstä ja ohjelmatoiminnastamme.

Yksikönjohtajana sinulla on kokonaisvastuu uudesta varautumisensuunnittelun toimintamallistamme, sen käyntiin lähdöstä ja kehittämisestä oman yksikkösi osalta. Päivittäisen johtamisen lisäksi tehtäviisi kuuluu yhteistyö useiden sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Johtajana toimit operatiivisen osaston johtoryhmässä. Raportoit työssäsi operatiivisen osaston johtajalle ja toimit n. 15 asiantuntijan lähijohtajana ja esihenkilönä.

Toivomme sinulta

Johtajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Odotamme vankkaa kokemusta muutoksen johtamisesta sekä asiantuntijoiden esihenkilönä toimisesta. Kykenet rakentamaan tiimityöskentelyä ja mahdollistamaan asiantuntijoidemme osaamisen sekä tiimityön jatkuvan kehittämisen. Odotamme kokemusta joltain huoltovarmuuskriittiseltä sektorilta, mieluiten useammalta, jotta ymmärrät huoltovarmuussektoreiden välisen yhteistyön merkityksen. Tunnet varautumis- ja huoltovarmuustyötä ja sinulla on vahva ymmärrys suunnitteluprosessien kehittämisestä sekä kokemusta laajojen kokonaisuuksien läpiviennistä tai ohjelmajohtamisesta. Sinulla on erinomaiset yhteistyö-, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot ja olet tottunut verkostomaiseen työskentelyyn. Tehtävässä edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa sekä sujuvaa englantia, ruotsin kielen taito on eduksi. Eduksi luetaan myös monialaiset yhteydet elinkeinoelämään sekä kokemus matriisimaisesta työskentelystä.

Tarjoamme sinulle

Huoltovarmuuskeskus on kehittyvä asiantuntijatalo, jossa työskentelee tällä hetkellä noin 70 eri alojen osaajaa. Lokakuun lopussa uudistamme organisaatiotamme ja siinä yhteydessä Huoltovarmuuskeskukseen perustetaan operatiivinen osasto, joka vastaa Huoltovarmuuskeskuksen kansallisen tason varautumistoimenpiteistä sekä yhteensovittaa niitä Huoltovarmuusorganisaation toimintaan. Osasto koostuu kolmesta yksiköstä, jotka ovat varautumisen suunnittelu ja ohjelmajohtaminen, huoltovarmuustoimien toimeenpano sekä pooli- ja sidosryhmätyö.

Teemme merkityksellistä työtä sitoutuneesti ja pitkäjänteisesti. Tarjoamme sinulle itsenäisen, haastavan ja vastuullisen tehtävän, jossa pääset käyttämään asiantuntemustasi yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden parissa. Tarjoamme sinulle sympaattisen työyhteisön ja kilpailukykyiset työsuhde-edut. Toimistomme sijaitsee keskeisellä sijainnilla Helsingin ydinkeskustassa ja työskentelemme hybridimallilla.

Kiinnostuitko?

Lisätietoja tehtävästä antaa Huoltovarmuuskeskuksessa johtaja Jaakko Pekki, puh. ​029 505 1015 (tavoitettavissa 8.8.2022 klo 10.00-11.30) sekä MPS:n konsultti Irene Turakainen, puh 020 746 9457 (tavoitettavissa 10.8.2022 klo 10.30-11.30).

Täytä hakulomake palkkatoiveineen ja liitä mukaan CV:si 14.8.2022 mennessä.

Tehtävään valitusta henkilöstä tehdään laajamuotoinen turvallisuusselvitys.

Huoltovarmuuskeskus

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Missionamme on huolehtia yhdessä yrityselämän, kolmannen sektorin ja viranomaistahojen kanssa siitä, että myös kriisitilanteissa yhteiskunta toimii ja elämä jatkuu mahdollisimman häiriöttä.

Varautumisen suunnittelun ja ohjelmajohtamisen yksikössä ylläpidetään riskikohtaisia varautumisen suunnitelmia sekä kehitetään operatiivista suunnitteluprosessia huoltovarmuuden näkökulmasta. Yksikkö vastaa osaltaan huoltovarmuuteen liittyvien operatiivisten kehittämistoimien ohjaamisesta sekä yhteensovittamisesta. Yksikkö myös ohjaa ja seuraa osaltaan huoltovarmuusorganisaatiossa tapahtuvaa sektori- ja poolityötä. Lisäksi yksikkö vastaa Huoltovarmuuskeskuksen ohjelmajohtamisen käytännöistä sekä ohjelmajohtamisesta.