Julkaistu 23.06.2022

Huoltovarmuuden tilannekuva: Energia ja elintarviketuotanto tapetilla

Kevään kylvöalat pienenivät Suomessa selkeästi odotettua vähemmän, mutta maatalouden tuotantopanokset ovat edelleen poikkeuksellisen kalliita. Maailmalla viljantuotannon arvellaan jäävän pienemmäksi kuin -kulutus. Euroopan laajuisesti varaudutaan kaasun saatavuushäiriöihin.

Yhteisen tilannekuvan muodostaminen on kriisi- ja häiriötilanteissa olennaista päätöksenteon kannalta. Huoltovarmuuskeskus kokoaa huoltovarmuuden yleistilannekuvaa elinkeinoelämän ja maan hallituksen päätöksenteon tueksi. Tilannekuvaraportti pitää sisällään yleiskuvan eri toimialojen toimintakyvystä ja niiden mahdollisista haasteista. Yhdessä Huoltovarmuusorganisaation (HVO) kanssa koottava yleistilannekuva tarkastelee toimintaympäristön haasteita useista näkökulmista.

Huoltovarmuuden tilannekuvaa on tuotettu kahden vuoden ajan. Loppukevään ajan tilannekuva julkaistiin joka toinen viikko. Seuraava yleistilannekuva ilmestyy 5.8

Huoltovarmuuden tilannekuva 23.6.: Maailmalla viljan tuotanto alittaa kulutuksen

Ukrainan sota yhdessä COVID-19 -pandemian globaalien vaikutusten kanssa heijastuvat useisiin huoltovarmuuden sektoreihin, mutta huoltovarmuusvaikutukset ovat toistaiseksi olleet hyvin hallittavissa. Toimitusajat ovat pitkiä ja kustannukset nousussa. Raaka-aineiden, komponenttien, varaosien ja muiden materiaalien saatavuus on monin paikoin haastavaa. Polttoaineiden hintojen merkittävä nousu heijastuu edelleen kaikkiin kuljetusmuotoihin, mikä puolestaan nostaa tuotteiden hintoja yleisesti.

Maailmalla viljavarastojen arvioidaan pienentyvän 2022/23 erityisesti viljan vientimaissa vehnän ja maissin osalta. Arvioiden mukaan tuotanto alittaa kulutuksen. Suomessa kevään kylvöalat pienenivät selkeästi odotettua vähemmän. Maatilayritysten tarvitsemat lannoitteet, polttoaineet, sähköenergia ja rehut ovat edelleen poikkeuksellisen kalliita.

Tähän mennessä 10 EU:n jäsenmaata on antanut ennakkovaroituksen kaasunsaannin häiriintymisestä. Suomessa on käynnissä useita toimia kaasun huoltovarmuuden parantamiseksi. Lisäksi energiayhtiöt kertovat selvittävänsä varapolttoainehankintoja varautuen tulevaan talveen. Sähköjärjestelmän tämänhetkinen tilanne on normaali, eikä erityistä huolta huoltovarmuudesta ole.

Covid-19 pandemia Suomessa on edelleen rauhoittumassa vaikka omikronin BA.5 alavariantti on yleistynyt. Työmarkkinoiden osalta yksityisen sosiaalialan neuvotteluissa on päästy sovintoon.

Huoltovarmuuskeskus julkaisee lyhyen yhteenvedon tilannekuvakatsauksesta. Yksityiskohtaiset toimialatiedot ovat turvaluokiteltuja eivätkä näin ollen julkisia.