Julkaistu 09.09.2022

Huoltovarmuuden tilannekuva: Huoltovarmuuden kannalta tilanne ennallaan

Tilannekuvassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia kahden viikon takaiseen. Yleisesti korostuvat huoli kiihtyvästä inflaatiosta ja energian hinnasta. Sähköjärjestelmän tilanne on normaali, mutta tulevana talvena sähkön tuotantotilanne on aiempaa epävarmempi, mikä aiheuttaa huolta yrityksissä.

Yhteisen tilannekuvan muodostaminen on kriisi- ja häiriötilanteissa olennaista päätöksenteon kannalta. Huoltovarmuuskeskus (HVK) kokoaa huoltovarmuuden yleistilannekuvaa elinkeinoelämän ja maan hallituksen päätöksenteon tueksi.

Tilannekuvaraportti pitää sisällään yleiskuvan eri toimialojen toimintakyvystä ja niiden mahdollisista haasteista. Yhdessä Huoltovarmuusorganisaation (HVO) kanssa koottava yleistilannekuva tarkastelee toimintaympäristön haasteita useista näkökulmista.

Huoltovarmuuden tilannekuvaa on tuotettu noin kahden ja puolen vuoden ajan. Uusi tilannekuva julkaistaan joka toinen viikko.

Tilannekuva 9.9.: Yritykset huolestuneita energian hinnasta ja saatavuudesta sekä inflaatiosta

Suomen omien sähkön tuotantomahdollisuuksien turvaamiseksi ja kysyntäjoustojen lisäämiseksi tehdään tarvittavia toimia, mutta samalla varaudutaan sähköpulan mahdollisuuteen ensi talvena. Sähköpula aiheuttaisi yrityksissä merkittäviä taloudellisia menetyksiä ja tuotannon seisahtumisia.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan yhdessä COVID-19-pandemian globaalien vaikutusten kanssa heijastuu useisiin huoltovarmuuden sektoreihin, mutta huoltovarmuusvaikutukset ovat toistaiseksi olleet hyvin hallittavissa. Toimitusajat ovat pitkiä ja kustannukset ovat useimmilla toimialoilla edelleen nousussa. Raaka-aineiden, komponenttien, varaosien ja muiden materiaalien saatavuusongelmat jatkuvat edelleen.

Polttoaineiden hintojen merkittävä nousu heijastuu edelleen kaikkiin kuljetusmuotoihin, mikä puolestaan nostaa tuotteiden hintoja yleisesti.

Energian hinnannousu ja energian saatavuus, kiihtyvä inflaatio ja kuluttajakysynnän mahdollinen heikkeneminen jo entisestään haastavassa tilanteessa huolestuttavat yrityksiä.

Yleiskuva on edelleen kahtiajakoinen. Toisaalta kesän 2022 aikana moni asia näyttää vakiintuneen, mutta samaan aikaan eri tekijöiden mahdollisia tulevia yhteisvaikutuksia on vaikea ennakoida ja muutokset tilanteessa voivat tästä syystä olla nopeita ja yllättäviä.

Huoltovarmuuskeskus julkaisee lyhyen yhteenvedon tilannekuvakatsauksesta. Yksityiskohtaiset toimialatiedot ovat turvaluokiteltuja, eivätkä näin ollen julkisia.