Julkaistu 23.09.2022

Huoltovarmuuden tilannekuva: Keski-Euroopan teollisuuden energia-ahdinko heijastuu suomalaisyrityksiin

Keski-Euroopan teollisuuden energiaan liittyvät haasteet vaikuttavat aiempaa enemmän myös suomalaisyrityksiin. Venäjän tämänviikkoinen päätös osittaisesta liikekannallepanosta ei ole toistaiseksi vaikuttanut Suomen huoltovarmuuteen. Kyberuhkien riski on aiempaa suurempi.

Yhteisen tilannekuvan muodostaminen on kriisi- ja häiriötilanteissa olennaista päätöksenteon kannalta. Huoltovarmuuskeskus (HVK) kokoaa huoltovarmuuden yleistilannekuvaa elinkeinoelämän ja maan hallituksen päätöksenteon tueksi.

Tilannekuvaraportti pitää sisällään yleiskuvan eri toimialojen toimintakyvystä ja niiden mahdollisista haasteista. Yhdessä Huoltovarmuusorganisaation (HVO) kanssa koottava yleistilannekuva tarkastelee toimintaympäristön haasteita useista näkökulmista.

Huoltovarmuuden tilannekuvaa on tuotettu noin kahden ja puolen vuoden ajan. Uusi tilannekuva julkaistaan joka toinen viikko.

Tilannekuva 23.9. Sähköjärjestelmän tilanne tällä hetkellä normaali

Venäjän osittaisella liikekannallepanolla ei toistaiseksi ole vaikutuksia Suomen huoltovarmuudelle.

Energiakriisin vaikutukset Keski-Euroopan teollisuuteen aiheuttavat aikaisempaa enemmän negatiivisia heijastevaikutuksia suomalaisille yrityksille.

Sähköjärjestelmän tämänhetkinen tilanne on normaali, mutta tulevana talvena sähkön tuotantotilanne on aiempaa epävarmempi. Suomen omien sähkön tuotantomahdollisuuksien turvaamiseksi ja kysyntäjoustojen lisäämiseksi tehdään tarvittavia toimia, mutta samalla varaudutaan myös sähköpulan mahdollisuuteen ensi talvena.

Puupolttoaineiden saatavuuteen liittyy niukkuutta ja epävarmuutta.

Logistiikan tilannetta heikentävät kuljettajapula, merikonttien heikko saatavuus ja viiveet logistiikkaketjussa. Merikonttien saatavuus näyttäisi kuitenkin parantuvan loppuvuodesta.

Kyberturvallisuuden osalta uhka-arvio on noussut.

Terveyspalvelujärjestelmässä on raportoitu jo pitkään merkittäviä häiriöitä ja tilanne jatkuu. Pula hoitohenkilökunnasta ja sitä myötä jatkohoitopaikoista aiheuttaa häiriöitä koko hoitoketjussa.

Huoltovarmuuskeskus julkaisee lyhyen yhteenvedon tilannekuvakatsauksesta. Yksityiskohtaiset toimialatiedot ovat turvaluokiteltuja eivätkä näin ollen julkisia.