Julkaistu 01.04.2022

Huoltovarmuuden tilannekuva: Polttoainekustannukset nousseet rajusti

Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät joillain toimialoilla, mutta toistaiseksi se ei ole aiheuttanut merkittäviä huoltovarmuusvaikutuksia. Suomessa kansalaisten kiinnostus varautumiseen on lisääntynyt.

Yhteisen tilannekuvan kokoaminen on kriisi- ja häiriötilanteissa tärkeää päätöksenteon kannalta. Tällä hetkellä tilannekuvaa tuotetaan viikoittain elinkeinoelämän ja maan hallituksen päätöksenteon tueksi. Tilannekuvaraportti pitää sisällään yleiskuvan eri toimialojen toimintakyvystä ja niiden mahdollisista haasteista.

Huoltovarmuuden tilannekuvaa on kerätty pian kahden vuoden ajan liittyen etenkin koronakriisin vaikutuksiin eri toimialoille. Yhdessä Huoltovarmuusorganisaation (HVO) kanssa koottava yleiskuva ulottuu jatkossa tarkastelemaan laajemmin toimintaympäristön haasteita.

Huoltovarmuuden tilannekuva 1.4.2022: Ukrainan sota, lakot ja korona vaikuttavat yhtä aikaa

Ukrainan sodalla on edelleen vaikutuksia joillakin toimialoilla, mutta toistaiseksi sen ei ole todettu aiheuttavan merkittäviä huoltovarmuusvaikutuksia. Vaikutukset johtuvat ennen kaikkea polttoainekustannusten rajusta noususta ja tiettyjen raaka-aineiden heikentyneestä saatavuudesta.

Suomessa tilanteeseen vaikuttavat samanaikaiset terveydenhuolto- ja kunta-alan sekä paperiteollisuuden lakot. Epävarma tilanne heijastuu muun muassa kansalaisten lisääntyneenä kiinnostuksena varautumiseen.

Koronapandemia häiritsee edelleen toimialoja. Hoidon kuormitus on kuitenkin pysynyt suhteellisen vakaana. Useimmat toimialat ovat jo kehittäneet käytänteet tartuntojen hillitsemiseksi. Joillakin toimialoilla pandemiatoimista on ollut hyötyä myös Ukrainan sodan vaikutusten hallitsemiseksi, kun vaihtoehtoisia raaka-aine- ja materiaalitoimittajia on jo löydetty.

Huoltovarmuuskeskus julkaisee lyhyen yhteenvedon tilannekuvakatsauksesta. Yksityiskohtaiset toimialatiedot ovat turvaluokiteltuja eivätkä näin ollen julkisia.