Julkaistu 07.11.2022

Huoltovarmuuden tilannekuva: Sähköjärjestelmän huoltovarmuus kunnossa

Sähköjärjestelmän huoltovarmuudessa ei ole akuuttia ongelmaa. Lähikuukausiin liittyy kuitenkin edelleen paljon epävarmuuksia, minkä vuoksi riski joutua sähköpulaan on normaalia korkeampi erityisesti talvella.

Yhteisen tilannekuvan muodostaminen on kriisi- ja häiriötilanteissa olennaista päätöksenteon kannalta. Huoltovarmuuskeskus (HVK) kokoaa huoltovarmuuden yleistilannekuvaa elinkeinoelämän ja maan hallituksen päätöksenteon tueksi.

Tilannekuvaraportti pitää sisällään yleiskuvan eri toimialojen toimintakyvystä ja niiden mahdollisista haasteista. Yhdessä Huoltovarmuusorganisaation (HVO) kanssa koottava yleistilannekuva tarkastelee toimintaympäristön haasteita useista näkökulmista.

Huoltovarmuuden tilannekuvaa on tuotettu noin kahden ja puolen vuoden ajan. Uusi tilannekuva julkaistaan joka toinen viikko.

Tilannekuva 7.11.: Huolena talouden näkymät, korkojen nousu ja inflaatiokehitys

Talouden näkymät, korkojen nousu ja inflaatiokehitys huolestuttavat huoltovarmuuskriittisiä yrityksiä. Energian ja tuotantopanosten nousevat hinnat sekä komponenttien pidentyneet toimitusajat heikentävät kannattavuutta useilla toimialoilla.

Akuuttia ongelmaa sähköjärjestelmän huoltovarmuudessa ei nähdä. Lähikuukausiin liittyy kuitenkin paljon epävarmuutta, minkä vuoksi on normaalia korkeampi riski joutua sähköpulaan erityisesti talvella. Polttoaineiden ja erityisesti dieselin hintakehitys nähdään haastavana.

Valtionhallintoon ja kriittisen infrastruktuurin yrityksiin kohdistuu tavanomaista enemmän kyberhyökkäyksiä. Tapahtuneiden hyökkäysten johdosta uhka-arvio pysyy kohonneena.

Koronavirustilanne Suomessa on kehittynyt huonompaan suuntaan. Terveydenhuollon jonotilanne on edelleen varsin huono, ja hoitotakuurajan ylittävien potilaiden määrä on ennätyksellisellä tasolla.

Huoltovarmuuskeskus julkaisee lyhyen yhteenvedon tilannekuvakatsauksesta. Yksityiskohtaiset toimialatiedot ovat turvaluokiteltuja, eivätkä näin ollen julkisia.