Julkaistu 24.11.2022

Huoltovarmuuden tilannekuva: Tilanne vakaa mutta epävarmuuksia paljon

Huoltovarmuuden näkökulmasta tilanne on pääpiirteissään vakaa. Epävarmuuksia on kuitenkin paljon, mikä vaikeuttaa ennakointia.

Yhteisen tilannekuvan muodostaminen on kriisi- ja häiriötilanteissa olennaista päätöksenteon kannalta. Huoltovarmuuskeskus (HVK) kokoaa huoltovarmuuden yleistilannekuvaa elinkeinoelämän ja maan hallituksen päätöksenteon tueksi.

Tilannekuvaraportti pitää sisällään yleiskuvan eri toimialojen toimintakyvystä ja niiden mahdollisista haasteista. Yhdessä Huoltovarmuusorganisaation (HVO) kanssa koottava yleistilannekuva tarkastelee toimintaympäristön haasteita useista näkökulmista.

Huoltovarmuuden tilannekuvaa on tuotettu noin kahden ja puolen vuoden ajan.

Tilannekuva 18.11.: Kohoavat hinnat ja energian riittävyys huolettavat yrityksiä

Huoltovarmuuden näkökulmasta tilanne on pääpiirteissään vakaa. Epävarmuuksia on kuitenkin paljon, mikä vaikeuttaa ennakointia. Epävarma tilanne vaikuttaa muun muassa yritysten investointi- ja rekrytointipäätöksiin. Yrityskohtaisesti erot ovat kuitenkin suuria samankin toimialan sisällä.

Huoltovarmuuskriittisten yritysten huolenaiheet liittyvät erityisesti talouden näkymiin, korkojen nousuun ja inflaatiokehitykseen. Myös energian ja muiden tuotantopanosten kohoavat hinnat sekä komponenttien pidentyneet toimitusajat heikentävät kannattavuutta useilla toimialoilla.

Kiinassa koronatilanne on huonontunut, mikä saattaa hidastaa toimitusketjujen toimintaa. Myös Suomessa korona yhdessä muiden liikkeellä olevien tautien kanssa asettaa yrityksissä painetta henkilöstön riittävyyteen, saatavuuteen ja joustokykyyn.

Sähkön riittävyys tulevana talvena mietityttää yrityksiä, ja erityisesti sähkönjakelun priorisointi mahdollisessa häiriötilanteessa herättää runsaasti kysymyksiä. Akuuttia ongelmaa sähköjärjestelmän huoltovarmuudessa ei tällä hetkellä ole. Lähikuukausiin liittyy kuitenkin edelleen paljon epävarmuuksia, minkä vuoksi sähköpulan riski on normaalia korkeampi. Mikäli talven aikana joudutaan sähköpulan vuoksi kierrättämään sähkökatkoja, voi sillä olla myös olla tiedonvälitystä vaikeuttavia vaikutuksia.

Valtionhallintoon ja kriittisen infrastruktuurin yrityksiin kohdistuu tällä hetkellä tavanomaista enemmän kyberhyökkäyksiä. Myös fyysistä tarkkailua on havaittu esimerkiksi vesilaitoksia kohtaan.

Huoltovarmuuskeskus julkaisee lyhyen yhteenvedon tilannekuvakatsauksesta. Yksityiskohtaiset toimialatiedot ovat turvaluokiteltuja, eivätkä näin ollen julkisia.