Julkaistu 15.02.2023

Huoltovarmuuden tilannekuva: Työtaistelutoimien vaikutukset seurannassa

Viime syksyn ja alkuvuoden keskeisiin huolenaiheisiin kuulunut sähköpulan mahdollisuus näyttää tältä erää väistyneen muun muassa leudon talven ansiosta. Tällä hetkellä seurataan tarkasti eri sektoreiden työtaistelutoimien vaikutuksia.

Yhteisen tilannekuvan muodostaminen on kriisi- ja häiriötilanteissa olennaista päätöksenteon kannalta. Huoltovarmuuskeskus (HVK) kokoaa huoltovarmuuden yleistilannekuvaa elinkeinoelämän ja maan hallituksen päätöksenteon tueksi.

Tilannekuvaraportti pitää sisällään yleiskuvan eri toimialojen toimintakyvystä ja niiden mahdollisista haasteista. Yhdessä Huoltovarmuusorganisaation (HVO) kanssa koottava yleistilannekuva tarkastelee toimintaympäristön haasteita useista näkökulmista.

Huoltovarmuuden tilannekuvaa on tuotettu noin kahden ja puolen vuoden ajan. Alkuvuonna 2023 tilannekuva tuotetaan kerran kuukaudessa.

Tilannekuva 10.2.: Sähkön saantiin liittyvät huolet helpottaneet

Edelliseen huoltovarmuuden tilannekuvaan (13.1.) verrattuna sähköpulaan liittyvät riskit ovat vähentyneet muun muassa leudon talven johdosta. Sen sijaan käynnissä olevat ja mahdolliset uudet työtaistelutoimet huolestuttavat eri toimialoilla.

Kaupan alaa uhanneet lakot peruuntuivat 12.2. saavutetun sovinnon ansiosta. Sen sijaan ahtaajia ja kuljetuksia koskevat mahdolliset työtaistelutoimet (15.2. alkaen) voivat laajentuessaan aiheuttaa merkittäviä häiriöitä useilla huoltovarmuuskriittisillä toimialoilla.

Kiinan COVID19-tilanne kehittynyt myönteiseen suuntaan. Tuotannon ja logististen häiriöiden riskit ovat tältä osin pienentyneet.

Venäjän hyökkäyssotaan liittyvä EU:n öljytuotteita koskeva tuontikielto tuli voimaan 5.2.2023. Tällä voi olla kielteisiä vaikutuksia erityisesti talvilaatuisen dieselin ja kevyen polttoöljyn hintaan ja saatavuuteen.

Huoltovarmuuskeskus julkaisee lyhyen yhteenvedon tilannekuvakatsauksesta. Yksityiskohtaiset toimialatiedot ovat turvaluokiteltuja, eivätkä näin ollen julkisia.