Julkaistu 25.03.2022

Huoltovarmuuden tilannekuva: Ukrainan sodalla suoria ja epäsuoria vaikutuksia

Ukrainan sota ei ole toistaiseksi aiheuttanut merkittäviä huoltovarmuusvaikutuksia Suomessa. Logistiikassa tilanne on aiempaa vaikeammin ennustettava. Myös pakotteiden ja vastapakotteiden muutokset ovat nopeita sekä niiden vaikutukset voivat jatkossa aiheuttaa tilapäisiä häiriöitä huoltovarmuuteen.

Yhteisen tilannekuvan kokoaminen on kriisi- ja häiriötilanteissa tärkeää päätöksenteon kannalta. Tällä hetkellä tilannekuvaa tuotetaan viikoittain elinkeinoelämän ja maan hallituksen päätöksenteon tueksi. Tilannekuvaraportti pitää sisällään yleiskuvan eri toimialojen toimintakyvystä ja niiden mahdollisista haasteista.

Huoltovarmuuden tilannekuvaa on kerätty pian kahden vuoden ajan liittyen etenkin koronakriisin vaikutuksiin eri toimialoille. Yhdessä Huoltovarmuusorganisaation (HVO) kanssa koottava yleiskuva ulottuu jatkossa tarkastelemaan laajemmin toimintaympäristön haasteita.

Tilannekuva 25.3.2022: Nopeat muutokset voivat aiheuttaa tilapäisiä häiriöitä

Edellisen tilannekuvan (18.3.2022) mukaisesti huoli Ukrainan sodan vaikutuksista toimialojen huoltovarmuudelle korostuu. Tilanne aiheuttaa häiriöitä joillakin toimialoilla, mutta toistaiseksi ei ole aiheutunut merkittäviä huoltovarmuusvaikutuksia. Tilannetta seurataan tarkasti useiden tuotantopanosten osalta.

Ukrainan sota on nostanut esiin uusia, aiemmin vähemmälle huomiolle jääneitä raaka-aineriippuvuuksia, joiden vaikutukset Suomeen ovat sekä suoria että epäsuoria. Pakotteiden ja vastapakotteiden nopeat muutokset sekä niiden vaikeasti ennakoitavat vaikutukset voivat jatkossa aiheuttaa tilapäisiä häiriöitä huoltovarmuuteen. Muun muassa AdBlue-urealiuoksen valmistuksessa on todettu haasteita, joita on kuitenkin kyetty toistaiseksi ratkaisemaan yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen ja alan toimijoiden toimesta.

Ukrainan sota voi vaikuttaa myös logistiikan eri kuljetusmuotoihin ja tällä saattaa olla myös haittaavia vaikutuksia huoltovarmuuteen. Muun muassa Allegro-liikenne Suomen ja Venäjän välillä lopetetaan toistaiseksi.

Koronapandemia häiritsee edelleen toimialoja. Sairastumisia havaitaan runsaasti, mutta tehohoidon kuormitus on pysynyt suhteellisen vakaana. Useita terveydenhuoltoalan työntekijöiden lakkoja on siirretty TEM:n toimesta kahdella viikolla eteenpäin ja lakot alkaisivat 1.4.2022.

Huoltovarmuuskeskus julkaisee lyhyen yhteenvedon tilannekuvakatsauksesta. Yksityiskohtaiset toimialatiedot ovat turvaluokiteltuja eivätkä näin ollen julkisia.