Julkaistu 22.04.2022

Huoltovarmuuden tilannekuva: Uudet EU-pakotteet vaikuttavat erityisesti kuljetussektoriin

Huoltovarmuuden tilannekuvaan vaikuttavat tällä viikolla niin Ukrainan sota kuin työtaistelutoimet terveydenhoitosektorilla. Uudet EU-pakotteet vaikuttavat erityisesti kuljetussektorilla.

Yhteisen tilannekuvan kokoaminen on kriisi- ja häiriötilanteissa tärkeää päätöksenteon kannalta. Tällä hetkellä tilannekuvaa tuotetaan viikoittain elinkeinoelämän ja maan hallituksen päätöksenteon tueksi. Tilannekuvaraportti pitää sisällään yleiskuvan eri toimialojen toimintakyvystä ja niiden mahdollisista haasteista.Huolt

ovarmuuden tilannekuvaa on kerätty pian kahden vuoden ajan liittyen etenkin koronakriisin vaikutuksiin eri toimialoille. Yhdessä Huoltovarmuusorganisaation (HVO) kanssa koottava yleiskuva ulottuu jatkossa tarkastelemaan laajemmin toimintaympäristön haasteita.

Huoltovarmuuden tilannekuva 22.4.2022: Ukrainan sota ja koronapandemia sekoittavat kansainvälistä logistiikkaa

Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät osalla toimialoista, mutta toistaiseksi ei ole todettu merkittäviä huoltovarmuusvaikutuksia. Ukrainan sota yhdessä Covid19-pandemian globaalien vaikutusten kanssa aiheuttaa yhä pahenevasti toimitusaikojen pidentymistä, hintojen nousua ja raaka-aineiden saatavuusongelmia. Epävarma tilanne heijastuu edelleen kansalaisten kiinnostuksena varautumiseen.

Koronapandemian on havaittu rauhoittuneen, mutta vaikuttaa edelleen toimialoihin. Terveydenhuollon osalta pandemia on haastavassa vaiheessa. Terveydenhuollon työtaistelutoimilla on vaikutuksia terveydenhuollon toimintakykyyn.

Uudet EU-pakotteet vaikuttavat erityisesti kuljetussektoriin.

Huoltovarmuuskeskus julkaisee lyhyen yhteenvedon tilannekuvakatsauksesta. Yksityiskohtaiset toimialatiedot ovat turvaluokiteltuja eivätkä näin ollen julkisia.