Julkaistu 13.05.2022

Huoltovarmuuden yleistilannekuva: Venäjän mahdollisiin vastatoimiin Suomen NATO-kannan johdosta varaudutaan

Huoltovarmuuden tilannearvioon vaikuttavat tällä hetkellä niin Ukrainan sota, koronapandemia kuin terveydenhuollon työtaistelutoimet. Suomen mahdollisen NATO-jäsenhakemuksen arvellaan aiheuttavan Venäjän Suomeen kohdistuvia vastatoimia.

Yhteisen tilannekuvan kokoaminen on kriisi- ja häiriötilanteissa tärkeää päätöksenteon kannalta. Tällä hetkellä huoltovarmuuden yleistilannekuvaa tuotetaan joka toinen viikko elinkeinoelämän ja maan hallituksen päätöksenteon tueksi. Tilannekuvaraportti pitää sisällään yleiskuvan eri toimialojen toimintakyvystä ja niiden mahdollisista haasteista.

Huoltovarmuuden tilannekuvaa on kerätty pian kahden vuoden ajan. Yhdessä Huoltovarmuusorganisaation (HVO) kanssa koottava yleistilannekuva on ulotettu tarkastelemaan laajemmin toimintaympäristön haasteita.

Huoltovarmuuden tilannekuva 13.5.: Logistiikkaongelmat, hintojen nousu ja raaka-aineiden saanti aiheuttavat haasteita

Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät osalla toimialoista, mutta toistaiseksi ei ole todettu merkittäviä huoltovarmuusvaikutuksia. Ukrainan sota yhdessä Covid19-pandemian globaalien vaikutusten kanssa aiheuttaa yhä pahenevasti logistiikkaongelmia, hintojen nousua ja raaka-aineiden saatavuusongelmia. Epävarma tilanne heijastuu edelleen kansalaisten kiinnostuksena varautumiseen.

Koronapandemian on havaittu rauhoittuneen, mutta se vaikuttaa edelleen toimialoihin. Terveydenhuollon työtaistelutoimilla on vaikutuksia terveydenhuollon toimintakykyyn.

Suomessa on varauduttu venäläisen maakaasun tuonnin katkeamiseen. Myönteisen suhtautumisen NATO-jäsenyyden hakemiseen arvellaan aiheuttavan Venäjän Suomeen kohdistuvia vastatoimia, minkä vuoksi huoltovarmuuskriittiset yritykset ovat nostaneet valmiuttaan mm. kyberuhkien osalta.

Huoltovarmuuskeskus julkaisee lyhyen yhteenvedon tilannekuvakatsauksesta. Yksityiskohtaiset toimialatiedot ovat turvaluokiteltuja eivätkä näin ollen julkisia.