Julkaistu 20.03.2024

Huoltovarmuus vaatii polttoainejakelun rajaamista lakon ulkopuolelle

Työtaistelujen ilmoitettu pidentyminen heikentää todennäköisesti Suomen huoltovarmuutta ja hankaloittaa sen turvaamista. Vaikka polttoaineita Suomessa on ja niitä koko ajan valmistetaan, jakeluterminaalien kuuluminen lakon piiriin estää niiden saamista käyttöön. Työtaisteluista vastaavat liitot ovat vakuuttaneet, että huoltovarmuus turvataan. Huoltovarmuuskeskus (HVK) edellyttää, että tämä näkyy käytännössä kriittisten toimintojen rajaamisena lakon ulkopuolelle, laajemminkin kuin lentopolttoaineen osalta.

Tällä hetkellä käynnissä oleva lakko on jo vaikuttanut merkittävästi polttoainehuollon järjestämiseen. Toiminnanharjoittajien ja myös Huoltovarmuuskeskuksen erityisjärjestelyillä Suomen polttoainejakelu on kyetty turvaamaan lähes normaalisti, eikä merkittäviä huoltovarmuusvaikutuksia ole syntynyt. HVK arvioi kuitenkin jo aiemmin, että jos lakko pitenee tai laajenee, tilanne hankaloituu myös huoltovarmuuden turvaamisen näkökulmasta.

Dieselin saatavuus jakeluasemilla sekä lentopetrolin ja nestekaasun saatavuus tietyissä, rajoitetuissa kohteissa on huoltovarmuuden kannalta välttämätöntä. HVK näkee tarpeellisena myös bensiinin riittävän saannin turvaamisen. Näyttää todennäköiseltä, että lakon pitkittyessä dieselin ja myös bensiinin saatavuushäiriöt yleistyvät. Häiriöiden välttämiseksi HVK pitää ensisijaisena, että liitot rajaisivat polttoainejakelun riittävän laajasti pois lakon piiristä. HVK jatkaa tilanneseurantaa yhdessä muiden viranomaisten ja laajan verkostonsa kanssa ja arvioi toimenpidetarpeita lähipäivinä.

Myös muiden lakon piirissä olevien sektoreiden tilannetta seurataan tehostetusti, mutta tällä hetkellä suurin huoli kohdistuu polttoaineiden saatavuuden varmistamiseen.