Julkaistu 15.4.2021

Huoltovarmuuskeskuksen ja tavarantoimittajan välisessä maksuliikenteessä mahdollinen rikollinen väliintulo. HVK:lle ei ole syntynyt taloudellista vahinkoa ja suuri osa maksusta on jo palautettu HVK:n tilille.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on tehnyt poliisille tutkintapyynnön ja pyytänyt keskusrikospoliisin rahanpesuyksikköä selvittämään, liittyykö HVK:n ja erään sen tavarantoimittajan väliseen maksuliikenteeseen rikollinen väliintulo.

Tutkintapyyntö liittyy maksuun, jonka kokonaissumma on noin 1,3 miljoonaa euroa. On mahdollista, että tavarantoimittajan olemassa olevan työntekijän nimissä esiintynyt taho on ohjannut maksun väärälle tilille. Asiaa ovat selvittäneet myös maksusuorituksen välittämiseen osallistuneet pankit. Maksusta saatiin jäädytettyä merkittävä osa ja HVK:n tilille on jo palautettu runsaat 1 milj. euroa.

– HVK:lle ei ole syntynyt tilanteessa taloudellista vahinkoa. Asiaa on selvitetty ripeästi ja hyvässä yhteistyössä HVK:n, tavarantoimittajan, poliisin ja pankkien kesken, sanoo Huoltovarmuuskeskuksen hallintojohtaja Rain Mutka.

Poliisin lisäksi HVK selvittää omalta osaltaan tapahtumien kulkua itse sekä ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Jo toteutetun IT-järjestelmiä koskevan kartoituksen perusteella voidaan todeta, että mikäli väliintulon taustalla on kyberrikollisuuteen liittyvä tietomurto, se ei ole tapahtunut HVK:ssa.

Kyseiseltä tavarantoimittajalta tilatut, terveydenhuollon käytössä tarvittavat suojainhansikkaat on toimitettu täysin normaalisti HVK:lle ja ne täyttävät tuotteille asetetut laatuvaatimukset. HVK on maksanut tilatut tuotteet, eikä sillä ole ollut syytä epäillä saamansa maksutiedon aitoutta. HVK ja tavarantoimittaja selvittävät asiaa hyvässä yhteistyössä. Tutkintapyynnön tavoitteena on myös turvata eri osapuolten etua asiassa. Asia tuli ilmi 8.4. Poliisin toiveesta voimme viestiä siitä vasta nyt. Kerromme lisää, kun poliisitutkinta on valmistunut.

Suojainhankintojen volyymi satoja miljoonia euroja

Huoltovarmuuskeskus (HVK) tekee sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hankintaesitysten pohjalta suojavaruste-hankintoja terveydenhuollon tarpeisiin koronapandemian aikana.

HVK on tehnyt terveydenhuollon tarpeisiin mm. seuraavia hankintoja: 250 milj. kpl kirurgisia maskeja, 30 milj. kpl hengityssuojaimia, 875 milj. kpl nitriilihansikkaita ja 100 milj. kpl erilaisia suojavaatteita ja visiirejä. Yhteensä erilaisia suojainvarusteita on vuoden 2020 keväästä alkaen hankittu n. 1,25 miljardia kappaletta.

STM on osoittanut HVK:n käyttöön hankintojen tekemiseksi varoja enintään 556,2 milj. euroa. Toiminta on ollut erittäin kustannustehokasta, joten hankintaesityksien mukaisten hankintojen toteuttamiseksi käytetään yhteensä enintään n. 331 milj. euroa eli n. 60 prosenttia varatusta määrästä. Hankinnat on toteutettu hankintaesitysten jälkeen viiveettä ja vielä jäljellä olevat hankinnat toteutetaan suunnitellusti lähiaikoina. Hankintamäärät ja -arvot on ilmoitettu maaliskuun 2021 lopun tilanteessa.

HVK pitää yllä ja julkaisee kuukausittain tilannekuvan suojainten riittävyydestä. Tuorein tilannekuva on julkaistu 30.3.2021. Suojainten saatavuus niin kansainvälisiltä kuin kotimaisiltakin markkinoilta on tällä hetkellä hyvä. HVK:n hankinnoilla täydennetään mm. sairaanhoitopiirien omia ostoja. Hankinnat toteutetaan pääosin kilpailutuksin yhdessä julkishallinnon yhteishankintayksikön Hanselin kanssa.