Julkaistu 13.8.2021

Huoltovarmuuskeskuksen suunnittelu- ja analyysiosaston johtoon Axel Hagelstam

Huoltovarmuuskeskuksen hallitus on nimittänyt HVK:n suunnittelu- ja analyysiosaston johtajaksi VTM Axel Hagelstamin. Hänen tehtävänään on johtaa ja kehittää mm. ennakointi- ja analyysitoimintaa Huoltovarmuuskeskuksessa. Osastonjohtaja on avainasemassa Huoltovarmuuskeskuksen uuden strategian läpiviennissä.

Axel Hagelstam on toiminut Huoltovarmuuskeskuksen palveluksessa kolmeen otteeseen. Aiemmin tutkijana, vuosina 2003-2007, huoltovarmuusasiain erityisasiantuntijana Suomen Nato-edustustossa 2013-2019 ja vuoden 2020 alusta lähtien ensin erityisasiantuntijana suunnittelu- ja analyysiosastolla ja sitten HVK:n johdon strategisen tuen päällikkönä.

Hagelstamilla on laaja kokemus sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Hän on työskennellyt aiemmin erikoistutkijana puolustusministeriön puolustuspoliittisella osastolla, erityisavustajana EU-parlamentissa sekä erityisasiatuntijana ulkoministeriön Nato- ja EU-edustustoissa. Hagelstam toimi 2014-2017 ensimmäisenä kumppanimaan edustajana Naton pelastuskomitean (Civil Protection Group) puheenjohtajistossa ja EU-neuvoston hybridiuhkien torjumiseen keskittyvän työryhmän toisena puheenjohtajana Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella 2019.

− Ennakointi- ja analyysitoiminnan kehittäminen on yksi keskeisiä painopisteitä Huoltovarmuuskeskuksen uudessa strategiassa. Myös kansainvälinen yhteistyö sekä verkostotoimintamme kehittäminen korostuvat. Olen erittäin iloinen, että talon sisältä kasvaa henkilöitä ottamaan vastuuta johtoryhmän jäsenenä. Axel tuo kovan huoltovarmuusosaamisensa lisäksi johtoryhmään myös näkemyksellisyyttä ja kyvyn johtaa HVK:n keskeisiä toimintoja muutoksen keskellä, sanoo HVK:n toimitusjohtaja Janne Känkänen.

Suunnittelu- ja analyysiosaston johtajan työhön kuuluu myös yhteistyö useiden sidosryhmien kanssa, erityisesti kansainvälisesti mm. EU- ja Nato-tasolla.