Julkaistu 4.3.2021

Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivut uudistuvat

Tervetuloa Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) uudistuneille verkkosivuille. Täältä löytyy tietoa siitä, mitä huoltovarmuudella tarkoitetaan, mitä ovat huoltovarmuuden tavoitteet, millaisiin uhkiin varaudutaan ja millaisia keinoja on käytössä. Sivuilla kerrotaan myös kansainvälisestä yhteistyöstä ja historiaosiossa kuvataan huoltovarmuusajattelun kehittymistä maailman muuttuessa.

Pyrimme tuomaan keskeiset huoltovarmuuteen liittyvät asiat helposti saataville. Etusivulle on sijoitettu mm. ajankohtaiset artikkelit ja HVK:n uusimmat julkaisut. Varmuuden vuoksi -verkkolehti löytyy tällä hetkellä sivun ylälaidasta.

Ajankohtaista-osion yläpuolelle sijoittuvat eri toimialoja kuvaavat ikonit. Niistä pääsee tarkastelemaan kunkin toimialan roolia yhteiskunnan toimivuuden kannalta, työnjakoa huoltovarmuusorganisaatiossa HVK:n ja muiden toimijoiden kesken sekä kansainvälisen yhteistyön ulottuvuutta eri aloilla. Toimialojen alta löytyvät myös sektoreiden ja poolien yhteyshenkilöt.

Valikon kautta pääsee osioihin, joissa on tietoa huoltovarmuudesta ja huoltovarmuusorganisaatiosta. Myös tätä kautta pääsee eri toimialojen sivuille. Valikosta ja sivun ylälaidasta löytyy linkki HVK:n yhteystietoihin.

Uutena tietona sivuilla kerrotaan HVK:n ohjelmista, joista ovat käynnistyneet Energia 2030 ja Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelmat. Ohjelmallinen työ on merkittävää. HVK rahoittaa esimerkiksi yhteiskunnan digitaalista turvallisuutta parantavia projekteja yhteensä noin 130 miljoonalla eurolla vuoteen 2026 saakka. Tänä keväänä käynnistetään Logistiikka 2030-ohjelma ja syksyllä Alue 2030-ohjelma. Ohjelmat-osio sijaitsee Huoltovarmuuskeskuksen alla ja ohjelmia koskevat tiedot karttuvat sivuille vähitellen.

Päivitämme ja uudistamme verkkosivuja vähitellen ja esimerkiksi hakutoiminto on työn alla. Pyydämme käyttäjiltä palautetta sähköpostitse info@nesa.fi. Kiitos!