Julkaistu 15.06.2022

Huoltovarmuuskeskus aloittaa polttoturpeen varmuusvarastoinnin

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on käynnistänyt polttoturpeen varmuusvarastoinnin lämpöhuollon turvaamiseksi vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Varmuusvarastointi on viimesijainen toimenpide, jonka käyttöönotosta päättää valtioneuvosto. Ensisijaisesti lämmöntuotannon varmistaminen on siitä vastaavien yritysten tehtävä.

Huoltovarmuuskeskus on huolellisen arvioinnin ja valmistelun perusteella päättänyt perustaa maamme ensimmäisen polttoturpeen varmuusvaraston. Varastoinnilla varaudutaan tulevien lämmityskausien mahdolliseen polttoaineniukkuuteen. Kyse on ylimenokauden varastoinnista, sillä pitkällä aikavälillä turpeesta on tavoite energiantuotannossa luopua ja siirtyä päästöttömiin energiantuotannon vaihtoehtoihin.

Varmuusvaraston perustaminen on osa valtioneuvoston varautumisen ministerityöryhmän 7.4.2022 tekemää linjausta, jolla mm. vahvistetaan omavaraisuutta ja varmistetaan huoltovarmuutta tilapäisin toimenpitein.

Polttoturpeen varmuusvarastoinnista on solmittu sopimus Vapo Oy:n kanssa, ja se toteutetaan Huolto-varmuusrahaston varoin. Kyseessä on strateginen hankinta poikkeusoloihin varautumiseksi, ja hankintamenettely on toteutettu sen mukaisesti.

Tämän huoltovarmuusrahaston varoilla toteutettavan hankinnan lisäksi HVK hankkii energiaturvetta myös työ- ja elinkeinoministeriön antamana erityistehtävänä. Näiden hankintojen yhteismäärä vastaa noin 20–30 prosenttia arvioidusta seuraavan lämmityskauden energiaturpeen tarpeesta.

Yritysten on varauduttava polttoainehankinnoin lämmityskauteen

Turpeen energiakäyttö on viime vuosina vähentynyt merkittävästi, eikä turvetta käytännössä nosteta enää kuin tilauksesta. Energiayhtiöiden onkin syytä huolehtia, että ne ovat varautuneet sekä Venäjän energiatuonnista irrottautumiseen että siitä mahdollisesti seuraavaan puun saannin niukkuuteen ja polttoaineiden korkeaan hintaan.

Maan hallitus vetosi jo aiemmin kaukolämpöyhtiöihin, jotta ne varmistaisivat seuraavan ja mahdollisesti sitä seuraavien lämmityskausien polttoaineen saannin tekemällä välittömästi sopimuksia turvetuottajien kanssa turpeen nostosta. Sopimuskausien tulisi kattaa useampia vuosia.