Julkaistu 17.01.2023

Huoltovarmuuskeskus pyrkii ennakoimaan tarvetta turpeen varmuusvarastojen käyttöön ennakkoilmoitusmenettelyllä

Suomen ensimmäiset valtion varmuusvarastot polttoturpeelle perustettiin kesällä 2022 turvaamaan lämpöhuoltoa. Huoltovarmuuskeskus on luonut mahdollisille turpeen käyttäjille ennakkoilmoitusmenettelyn, jonka avulla pyritään ennakoimaan tarvetta varmuusvarastojen käyttöönottoon.

Polttoturpeen käyttäjiä pyydetään ilmoittamaan Huoltovarmuuskeskukselle heti kun on ennakoitavissa, että toimijan omat polttoainevarastot tai kyky hankkia polttoainetta markkinoilta eivät tule riittämään. HVK seuraa tilannetta ja esittää tarvittaessa valtioneuvostolle varmuusvaraston käyttölupaa valitsemilleen käyttökohteille.

Varmuusvarasto koostuu jyrsinturpeesta ja turvepelletistä. Se on hajasijoitettu valtakunnallisesti siten, että sillä kyettäisiin mahdollisimman laajasti varmistamaan lämmöntuotannon polttoaineen riittävyyttä. Kuljetusmatkat kuitenkin väistämättä kasvavat normaaleihin turvetoimituksiin verrattuna. Yhteistyökumppanina turpeen varastoinnissa toimii Vapo Oy.

Ennakkoilmoitusmenettely mahdollistaa valtion varmuusvaraston tarkoituksenmukaisen käytön vakavassa häiriötilanteessa, sillä käyttöönoton lupaprosessille sekä kuljetusvalmisteluille on varattava vähintään kahden−kolmen viikon valmisteluaika.

Polttoturpeen varmuusvaraston tarkoitus on turvata lämpöhuoltoa vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Sitä voidaan käyttää kohteissa, joissa turpeen saatavuushaasteiden lisäksi muiden polttoaineiden ja lämmönlähteiden käyttö on estynyt tai merkittävästi vaikeutunut. Varmuusvarastosta hankittavalla polttoturpeella turvataan kiinteiden kotimaisten polttoaineiden riittävyyttä, jolloin öljyä säästyisi mm. huippukulutustilanteisiin. Varastoa ei voida käyttää korvaamaan yritysten omia varautumis- ja varastointitoimia vaan vasta viimesijaisena keinona vakavassa häiriötilanteessa, erityisesti nyt energiakriisin aiheuttamissa poikkeuksellisissa olosuhteissa. Varmuusvarastojen käyttöönotosta päättää valtioneuvosto.

Lisätietoa ilmoitusmenettelystä ja ilmoituslomake polttoturpeen käyttäjille (pdf)