Julkaistu 17.08.2022

Huoltovarmuuskeskus rakentaa kykyä torjua informaatiovaikuttamista

Huoltovarmuuskeskus (HVK) käynnistää uuden informaatioturvallisuuden osaamiskeskustoiminnon. Kyseessä on vuoteen 2024 asti suunniteltu pilotti, joka rahoitetaan HVK:n Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelmasta. Pilotoinnin aikana selvitetään toiminnon pysyvä sijainti ja rahoitus. 

Informaatiovaikuttaminen on toimintaa, jonka avulla jokin ulkopuolinen taho pyrkii järjestelmällisesti ja haitallisesti vaikuttamaan ihmisten käsityksiin ja toimintaan. Keinoja voivat olla esimerkiksi epätotuuksien ja virheellisen tiedon levittäminen tai datan käyttäminen tarkoituksellisesti harhaanjohtavalla tavalla. Toiminnan avulla on mahdollista horjuttaa yhteiskunnan tärkeitä toimintoja ja sitä kautta koko yhteiskunnan toimintakykyä. Informaatiovaikuttamista on ollut läpi historian, mutta sen keinovalikoima on murroksessa digitaalisen ympäristön kehittymisen myötä. Informaatiovaikuttamisen torjuminen edellyttää, että se osataan tunnistaa.

− Informaatioturvallisuutta kehittämällä huolehditaan siitä, että informaatioympäristön uhat ja riskit ovat hallittavissa. Median, kansalaisten ja viranomaisten käyttöön tarvitaan toimintamalleja ja työkaluja, joiden avulla voidaan tunnistaa informaatiovaikuttamista ja arvioida tiedon luotettavuutta, sanoo varautumispäällikkö Antti Sillanpää Huoltovarmuuskeskuksesta.

Huoltovarmuuskeskuksen 2021 toteuttama informaatioturvallisuuden esiselvitys osoitti merkittäviä kansallisia puutteita informaatioturvallisuudessa ja nosti yhdeksi kehityskohteeksi informaatioturvallisuuden osaamistoiminnon perustamisen. Selvityksen pohjalta HVK:n hallitus päätti toukokuussa 2022 pilotin käynnistämisestä, jotta toiminnallisuuksia ja tarpeita voidaan testata käytännössä.

Keskuksen toiminta alkaa 2022 syksyllä ja jatkuu suunnitelman mukaan pilottina 2024 loppuun. Sen rahoitus tulee HVK:n Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelmasta. Pilotoinnin aikana luodaan verkostoja ja toimintamalleja sekä kerätään tietoa, jonka perusteella päätetään toiminnan jatkosta.

Informaatioturvallisuus osa kokonaisturvallisuutta

Tavoitteena on vahvistaa informaatioturvallisuuden osaamista kansallisesti ja kehittää toimintamalleja sekä työkaluja haitallisen vaikuttamisen torjuntaan. Osaamiskeskus toimii myös alan osaamisen solmukohtana kotimaassa ja luo verkostoja kansainvälisesti. Keskus tuottaa tietoa maahamme kohdistuvista tahallisista ja haitallisista informaatiokampanjoista sekä tukee elinkeinoelämää, kansalaisia ja viranomaisia informaatiovaikuttamisen tunnistamisessa ja torjunnassa.

− Informaatioturvallisuus on osa kokonaisturvallisuutta, jota edistetään viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyöllä. Tämä istuu hyvin HVK:n toimintamalliin, jossa korostuu yhteistyö yhteiskunnan eri toimijoiden välillä, Antti Sillanpää toteaa.

Osaamiskeskuksen pilottiin tarvitaan useiden eri alojen asiantuntijoiden osaamista informaatioturvallisuuden hyväksi. Ensi vaiheessa rakennetaan datan analyysikyky ja määritetään keskuksen verkostot. Toiminnan käynnistyttyä suunnitteilla on muun muassa datan analyysitekniikoiden kehittäminen ja niiden tulosten tuotteistaminen raporteiksi eri kohderyhmille sekä koulutustuen tarjoaminen verkostoille.

Tutustu Informaatioturvallisuuden esiselvitykseen