Julkaistu 25.1.2021

Huoltovarmuuskriittiset tehtävät turvataan myös matkustusrajoitusten aikana

Matkustamista Suomen rajojen yli rajoitetaan valtioneuvoston päätöksellä 27.1.2021 alkaen 30 päivän ajan. Tavoitteena on hillitä koronaviruksen leviämistä. Suurin vaikutus kohdistuu työmatkaliikenteeseen. Huoltovarmuuskeskus (HVK) on tehnyt läheistä yhteistyötä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa ja varmistanut, ettei huoltovarmuus vaarannu rajoitusten takia.

TEM on päivittänyt listan huoltovarmuuden kannalta välttämättömistä akuuteista tai toimialan toiminnan kannalta kriittisistä työtehtävistä. Nämä tehtävät on rajattu matkustusrajoitusten ulkopuolelle. Listan päivitys on tehty koordinoidusti keskeisten toimijoiden, kuten HVK:n kanssa. Rajoitusten toteuttamista käytännössä valvovat rajaviranomaiset. Huoltovarmuuskeskus ei kirjoita lupia rajanylityksiin eikä sillä ole muutenkaan toiminnallista tehtävää asiassa.

Listauksessa eivät ole kaikki huoltovarmuuden kannalta kriittiset tehtävät, vaan maahantulon kannalta kriittiset. Yleisperiaate listauksessa on se, että tehtävä ei kestä viivästystä ja se on huoltovarmuuden kannalta kriittinen ja kiireellinen.

Kansalaisten kannalta kriittisintä on Huoltovarmuuskeskuksen näkemyksen mukaan perustarpeisiin eli ruokaan, veteen, sähköön, lämpöön ja tietoliikenteeseen liittyvien toimintojen turvaamisen. Toimintaketjut ovat pitkiä, joten esimerkiksi ruuan saamiseksi lautaselle asti tarvitaan mm. maataloustyöntekijöitä viljelyksille, asentajia ja huoltajia elintarviketehtaille ja kauppoihin sekä logistiikan ja kuljetuksen ammattilaisia tuotteiden maahantuontiin. Samoin monilla muilla toiminta-aloilla on erityisosaamista vaativia tehtäviä, joita ei voi jättää tekemättä ilman, että yhteiskunnan toiminta vaarantuu. Näiden työtehtävien määrittelyssä HVK on ollut mukana yhdessä ministeriöiden ja toimeenpanevien viranomaisten kanssa.

Lue listaus huoltovarmuuden kannalta akuuteista työtehtävistä

Lue työ- ja elinkeinoministeriön ajankohtaiset vastaukset työvoiman liikkuvuuteen liittyviin kysymyksiin