Julkaistu 11.06.2024

HVK ja UPI selvittävät EU:n toimien vaikutuksia huoltovarmuuteen

Huoltovarmuuskeskus (HVK) ja Ulkopoliittinen instituutti (UPI) ovat käynnistäneet yhteisen tutkimuksen geotaloudellisten riskien vaikutuksesta Suomen ja Euroopan unionin huoltovarmuuteen.

Tutkimus kartoittaa, miten EU:n taloudellisten riskien vähentämiseen tähtäävät toimet vaikuttavat Suomen huoltovarmuuteen, ja kuinka Suomen huoltovarmuusosaamista voitaisiin edistää EU-tason keskusteluissa. Lisäksi tutkimusprojektissa selvitetään, mitä haasteita ja mahdollisuuksia taloudellisten riskien lieventäminen tuo Suomelle ja siinä annetaan konkreettisia ehdotuksia, kuinka Suomi voisi lisätä vaikuttavuuttaan eurooppalaisessa keskustelussa.

– Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tilannetietoisuutta ja kehittää ennakointia huoltovarmuuden toimintaympäristön mahdollisista muutoksista. Projektin avulla pyritään myös edistämään huoltovarmuuteen ja varautumiseen liittyvää kansainvälistä toimijuutta sekä tutkittuun tietoon perustuvaa vuoropuhelua. Tutkimuksen tavoitteet ovat HVK:n strategisten linjausten mukaisia, ja se tukee näin ollen osaltaan HVK:n strategisen tehtävän toteuttamista, sanoo analyytikko Marko Ahvenainen.

Ulkopoliittisen instituutin tutkimusjohtaja Mikael Wigell korostaa, että EU:ssa tehdään juuri nyt merkittäviä päätöksiä ja avauksia Euroopan strategisten riippuvuuksien vähentämiseksi esimerkiksi energian, kriittisten raaka-aineiden ja lääkeaineiden osalta.

–  Myös Suomessa on tärkeää ymmärtää, miten nämä päätökset vaikuttavat kansalliseen huoltovarmuuteemme ja varautumiseemme. Tutkimuksella haluamme edistää ymmärrystä siitä, kuinka Eurooppa voi paremmin varautua kaikkein vakavimpiin kriisitilanteisiin, sanoo Ulkopoliittisessa instituutissa projektia johtava Wigell.

Ulkopoliittisessa instituutissa projektia johtaa tutkimusjohtaja Mikael Wigell. Projektin muita tutkijoita ovat ohjelmajohtaja Harri Mikkola, tutkija Markus Holmgren, tutkija Joel Linnainmäki ja tutkimusassistentti Tomi Kristeri.

Projekti kestää elokuuhun 2025 saakka ja sen rahoittaa Huoltovarmuuskeskus yhdessä Ulkopoliittisen instituutin kanssa.

Lue lisää tutkimuksesta Ulkopoliittisen instituutin verkkosivuilta: Geotaloudellisten riskien vaikutus Suomen ja Euroopan unionin huoltovarmuuteen | FIIA – Finnish Institute of International Affairs