Julkaistu 15.05.2023

HVK:n arvoissa korostuvat asiantuntemus ja yhdessä tekeminen

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) arvoissa nousee esiin laaja-alainen asiantuntijuus ja pitkäjänteinen työ yhdessä muiden kanssa, tavoitteena kriisinkestävä yhteiskunta. Koko HVK:n henkilöstön yhteisesti kirkastamat arvot kuvaavat sitä, miten toimimme niin oman organisaation sisällä kuin yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Organisaation arvot ohjaavat HVK:n toimintaa niin sisäisesti kuin suhteessa kumppaneihin ja muihin sidosryhmiin. Kuluneen vuoden aikana arvoista HVK:ssa on keskusteltu yhdessä koko henkilökunnan kanssa erilaisilla kokoonpanoilla. Jokainen on päässyt antamaan oman panoksena arvotyöhön ja siihen, minkälaisiin arvoihin työyhteisö sitoutuu. Tavoitteenamme on, että arvot näkyvät ohjeina ja periaatteina organisaatiomme toiminnassa ja päivittäisessä työssämme.

Arvomme ovat:

Asiantuntevasti
Perehdymme laaja-alaisesti ja kehitämme jatkuvasti asiantuntemustamme.
Tunnistamme olennaiset uhkat ja riskit ja toimimme oikea-aikaisesti.

Kestävästi
Vahvistamme huoltovarmuutta pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.
Haemme ratkaisuja kaukokatseisesti, rohkeasti ja ennakoiden.

Yhdessä
Luomme yhdessä verkostomme kanssa kriisinkestävämpää yhteiskuntaa.
Käymme aktiivista vuoropuhelua niin sisäisesti kuin ulkoisesti.

Ihmislähtöisesti 
Toimimme tasapuolisesti, ystävällisesti ja toisiamme arvostaen.
Edistämme luottamuksen ilmapiiriä ja tuemme toistemme kehittymistä.
Huolehdimme omasta ja toistemme hyvinvoinnista.

Arvot ovat jatkossa esillä muun muassa rekrytointitilanteissa, jolloin jokainen voi jo työnhakuvaiheessa peilata omaa arvomaailmaansa HVK:n tapaan toimia.