Julkaistu 20.09.2022

Jamk ja Huoltovarmuuskeskus ryhtyvät kehittämään huoltovarmuuskriittisten toimialojen kybervalmiuksia

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) IT-instituutti ja Huoltovarmuuskeskus ovat tehneet sopimuksen kyberturvallisuusharjoitustoiminnan kehittämisestä huoltovarmuuskriittisille toimijoille. Projektissa mahdollistetaan huoltovarmuuskriittisten toimialojen säännöllinen harjoittelu Jamkin RGCE-kyberharjoitusympäristössä. Kyberturvallisuustoimintaa kehitetään osana Huoltovarmuuskeskuksen Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelmaa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC kehittää ja ylläpitää internetistä ja operatiivisesta toiminnasta eriytettyä teknistä harjoitusympäristöä Realistic Global Cyber Environment (RGCE). RGCE on jatkuvasti toiminnassa oleva kybertoimintaympäristö (Cyber Arena), joka mallintaa realistisesti globaalia digitaalista yhteiskuntaa sekä monia sen tarvitsemia tukipalveluita ja organisaatioita. RGCE-kybertoimintaympäristöä on hyödynnetty Jamkin luotsaamissa kansallisissa kyberharjoituksissa, joita on järjestetty vuodesta 2013 lähtien. Jamkin ja Huoltovarmuuskeskuksen yhteinen HTKK-projekti kehittää osaltaan tätä kokonaisuutta huoltovarmuuskriittisten toimialojen harjoitustoiminnan vaatimusten osalta.

RGCE-harjoitusympäristöä laajennetaan niin, että myös huoltovarmuuskriittisten toimialojen organisaatiot voivat kouluttaa ja harjoittaa henkilöstöään kyberturvallisuuden osalta. Henkilöstö oppii suojaamaan digitaalista toimintaympäristöään kyberpoikkeamatilanteissa ja tunnistamaan ympäristönsä kehityskohteita. Koulutus ja harjoittelu parantavat valmiuksia kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen ja nopeutettuun palautumiseen kyberpoikkeamatilanteista. Ympäristön avulla eri toimialojen yritykset sekä viranomaiset voivat harjoitella yhteistoimintaa ja keskinäisriippuvuuksista aiheutuvien kyberpoikkeamien leviämisen ennaltaehkäisyä.

− Nykyisessä, globaalisti muuttuneessa turvallisuustilanteessa yhteistyö Huoltovarmuuskeskuksen ja huoltovarmuuden kannalta kriittisten toimijoiden kanssa on erittäin tärkeä lisä kansalliseen kyberturvallisuusharjoitteluun, jonka kautta parannamme koko maan kyberresilienssiä, Jamkin IT-instituutin johtaja Tero Kokkonen kertoo.

− Lähes kaikki yhteiskunnan keskeiset toiminnot ovat riippuvaisia erilaisista digitaalisista sovelluksista. Kehittämällä kyberturvallisuutta kehitämme koko yhteiskunnan resilienssiä ja harjoittelulla on tässä keskeinen rooli. Jamkin kanssa kehitettävä harjoittelualusta edistää merkittävästi eri aloilla toimivien yritysten mahdollisuuksia harjoitella ja kehittää omaa kyberturvallisuuttaan, sanoo Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelman johtaja Jarna Hartikainen HVK:sta.

Projektia tukemaan on perustettu ohjausryhmä, joka tarjoaa asiantuntemusta Jamkin ja HVK:n lisäksi myös mm. Kyberturvallisuuskeskuksesta ja liikenne- ja viestintäministeriöstä. HTKK-projekti käynnistyi 22.8.2022, ja se päättyy 30.6.2026. Ensimmäinen huoltovarmuuskriittisten toimijoiden yhteinen kyberharjoitus on kaavailtu vuodelle 2023.