Julkaistu 25.01.2023

Kattava sää- ja ilmastovaikutustietokanta mahdollistaa uuden sukupolven vaikutusennusteiden kehittämisen

SILVA-hankkeessa koostetun sää- ja ilmastovaikutustiedon avulla vaikutusennusteita pystyttiin parantamaan. Työssä hyödynnettiin koneoppimismenetelmiä, ja uusia tuotteita testattiin todellisissa säätilanteissa viime vuonna. 

Ilmatieteen laitoksen ja Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) yhteisessä kehityshankkeessa koottiin tietokantaan menneiden vuosikymmenten sää- ja ilmastovaikutustietoja. Tämän tiedon pohjalta kehitettiin entistä tarkempia vaikutusennusteita, eli tietoa haittaa ja vaaraa aiheuttavien sääilmiöiden lähipäiville ennustetuista vaikutuksista.

Tietokantaan valittiin vaikutustietoja, joilla on riittävä ajallinen ja paikallinen tarkkuus sekä yhdistettävyys säähän.  

“Mukaan valikoituivat muun muassa sähkönjakelun häiriöt, tieverkon kunnossapitotehtävät, pelastustoimen vahingontorjuntatehtävät, meripelastustehtävät sekä junien myöhästymistiedot”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Ari-Juhani Punkka Ilmatieteen laitokselta.  

Kaikkiaan harvinaislaatuisen kattavaan tietokantaan kertyi useita miljoonia yksittäisiä vaikutustapahtumia. Pisimmät yhtenäiset aikasarjat yltävät 1990-luvulle. Ennen SILVA-hanketta sään ja ilmaston vaikutuksiin liittyvät tiedot ovat olleet hajallaan lukuisilla eri toimijoilla.

Koneoppimisesta apua

Tietokannan kokoamisen jälkeen suuri määrä historiallista sääennustetietoa ja osa vaikutustietokannan aineistoista valittiin koneoppimismenetelmän koulutusmateriaaliksi. Aineiston pohjalta luotiin kahdesti vuorokaudessa päivittyvä, seitsemän vuorokauden ennuste liikenneonnettomuuksien, liukastumistapaturmien, pelastustoimen vahingontorjuntatehtävien ja maastopalotehtävien määristä. Lisäksi vaikutustietoja voitiin yhdistää reaaliajassa muuhun meteorologiseen havainto- ja ennustetietoon. 

”Tietokannan avulla kehitetyt tuotteet auttavat varsinkin turvallisuus- ja huoltovarmuuskriittisiä toimijoita varautumaan aiempaa paremmin vaaraa aiheuttaviin ja toiminnan jatkuvuutta uhkaaviin säätilanteisiin”, HVK:n varautumisasiantuntija Tapio Tourula korostaa.

Vaikutusennusteet testiin haastavien säätilanteiden yhteydessä 

Uusien vaikutustuotteiden testaus tapahtui aidoissa säätilanteissa huhti-marraskuussa viime vuonna. Pilottia varten testialustalle kerättiin uusien vaikutusennusteiden lisäksi muitakin tuotteita, joista on hyötyä haitallisiin säätilanteisiin varautuessa. Tuotteita testasivat yli 30 eri organisaatiota energia-, liikenne- ja vakuutusaloilta. Testaajia tuettiin jakson aikana lyhyillä ennakoivilla briiffauksilla kymmenen haastavan säätilanteen yhteydessä. 

“Pilottijaksolle osui muun muassa lumimyräkkä, syysmyrsky, metsäpaloja sekä useita ukkostilanteita. Testaajilta saatu palaute oli pääsääntöisesti positiivista, mutta myös kehityskohteita löytyi”, Ari-Juhani Punkka sanoo.   

Eniten haasteita aiheuttivat kesän pienialaiset ukkostilanteet, joita pilotoitavat tuotteet eivät kaikilta osin pystyneet ennakoimaan. Tuotteita ei myöskään pystytty räätälöimään erikseen jokaiselle käyttäjäryhmälle. Testaajat antoivat hankkeelle kuitenkin varsin korkean yleisarvosanan ja näkivät siinä paljon kehitysmahdollisuuksia.  

SILVA-hanke on toteutettu HVK:n Logistiikka 2030 -ohjelmassa. Osa hankkeessa kerätyistä vaikutustiedoista on saatavilla Ilmatieteen laitoksen avoimen datan palvelussa

Lue koko tiedote Ilmatieteen laitoksen sivuilta

Lue Varmuuden vuoksi -lehden uutinen aiheesta: Kattava sää ja ilmastotietokanta vahvistamaan huoltovarmuutta