Julkaistu 22.6.2021

Kotimainen pandemiarokotetuotanto saa kannatusta

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on ilmoittanut puoltavansa Suomen osallistumista kotimaisen rokotekehityksen ja -tuotannon rahoittamiseen ”innovaatio- ja elinkeinopoliittisin sekä taloudellisen huoltovarmuuden perusteella”. Asiasta tiedotti tänään työ- ja elinkeinoministeriö.

Huoltovarmuuskeskus pitää suuntaa oikeana. Kotimaisen pandemiarokotetuotannon tarkempi selvittäminen on huoltovarmuuden kannalta tärkeää ja se vahvistaa varautumista tuleviin pandemioihin.

HVK käynnistää ja resursoi selvityksen. Sen perusteella toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön kanssa ja yhteisesti sovittavalla tavalla mahdollinen kehityshanke kansallisen rokotetuotantokapasiteetin edistämiseksi ja pandemiarokotteiden saatavuuden parantamiseksi pitkällä aikavälillä.