Julkaistu 7.3.2021

Kotimaista suojainvalmistusta voidaan ylläpitää tuotannonvarauksilla

Huoltovarmuuskeskus tekee jatkuvasti Suomessa toimivien yritysten kanssa sopimusjärjestelyjä ja muita toimenpiteitä, joilla turvataan kriittisten tuotteiden saatavuus myös poikkeusoloissa. Huoltovarmuustyön luonteeseen kuuluu, että se toimii puskurina häiriö- ja kriisitilanteissa.

Huoltovarmuuskeskuksen tavoitteena on yhdessä yrityselämän ja muiden tahojen kanssa huolehtia siitä, että myös kriisitilanteissa yhteiskunta toimii ja elämä jatkuu mahdollisimman häiriöttä.

Terveydenhuollon suojavarusteiden hankinta tuli Huoltovarmuuskeskukselle pandemiaan liittyvänä erityistehtävänä vuosi sitten. Alun hankaluuksien jälkeen hankinta organisoitiin nopeasti uudelleen ja vuoden 2020 aikana HVK hankki kaikkiaan yli miljardi kappaletta erilaisia suojavarusteita sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin.

Kolmasosa hengityssuojainten hankintaeuroista kotimaisille tuottajille

Huoltovarmuuskeskus oli yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa käynnistämässä kotimaista suojainvarustetuotantoa ja olemmekin tehneet hyvää yhteistyötä parinkymmenen kotimaisen yrityksen kanssa. HVK on hankkinut kotimaisilta valmistajilta merkittäviä määriä mm. kirurgisia maskeja, hengityssuojaimia, visiirejä sekä erilaisia suojavaatteita, kuten suojatakkeja ja -essuja. Esim. hengityssuojainten hankintakustannuksista kolmasosa, noin 20 miljoonaa euroa, on kohdentunut kotimaisille tuottajille. Kirurgisissa maskeissa 10 prosenttia STM:n tilauspyynnöistä on hankittu kotimaisilta valmistajilta.

Kotimaista tuotantoa on ollut hyvä säästää myös sairaanhoitopiirien omiin hankintoihin ja kansalaisille suojaimia myyville kaupoille.

Hankintasopimukset yritysten kanssa on tehty kaupalliselta pohjalta ja niin, että myyjä on voinut hinnoitella tuotantoa varten mahdollisesti tarvittavat investoinnit osaksi kauppahintaa. Julkisen hankkijan on arvioitava ostojaan resurssien tehokkaan käytön näkökulmasta, eikä voi maksaa korkeampaa hintaa tuotteesta, jonka voisi hankkia luotettavasti ja kustannustehokkaasti muualta.

Hankintalaki ei anna mahdollisuutta painottaa kotimaisuutta kilpailutuksissa. Huoltovarmuuskeskus tekee kuitenkin jatkuvasti osana varautumistyötä Suomessa toimivien yritysten kanssa sopimusjärjestelyjä ja muita toimenpiteitä, joilla turvataan kriittisten tuotteiden saatavuus myös poikkeusoloissa. Huoltovarmuuden kannalta kriittisissä tuotteissa ja kotimaisen tuotantokyvyn ylläpitämiseksi on mahdollista tehdä yritysten kanssa tuotannon varautumisjärjestelyjä, joilla voidaan edistää jatkuvuutta.

On kuitenkin hyvä muistaa, että huoltovarmuustyö ja elinkeinopolitiikka ovat kaksi eri asiaa. Huoltovarmuuden tavoitteena ei voi olla suomalaisen tuotannon tai työpaikkojen säilyvyyden suojaaminen, vaan laajemmin kansallinen varautuminen vakaviin kriisi- ja häiriötilanteisiin.