Julkaistu 20.12.2022

Kyberturvallisuuden työkalupakki yritysjohtajille

Miksi ja mitä yrityksen johtajan tulisi tietää digitaalisesta turvallisuudesta? Siihen vastaa Digipoolin tuottama Turvallisen digitalisaation työkalupakki yritysjohtajille.

Nykymaailmassa kaikki organisaatiot ovat jollain tavalla riippuvaisia digitaalisista ratkaisuista. Monille digitaalisuus on keskeinen osa yritysstrategiaa. Samalla kun digimaailma tarjoaa monia mahdollisuuksia, liittyy siihen myös uhkia, joihin yritysten on syytä varautua. Niinpä digitaalinen turvallisuuskin pitää saada osaksi strategiaa ja johtamista.

− Yritysten on liiketoiminnan strategiassaan huomioitava digitaalinen turvallisuus, jotta ne kykenevät toteuttamaan strategiaa tehokkaasti ja hallitsemaan siihen liittyviä riskejä, sanoo Digipoolin poolisihteeri Antti Nyqvist.

Mitä enemmän yhteiskunta digitalisoituu, sitä suurempaa vahinkoa voidaan saada aikaan muuttamalla dataa tai estämällä pääsy siihen. Suurin kybervaikuttamisen uhka liittyy tällä hetkellä taloudellisesti motivoituneeseen kyberrikollisuuteen, esimerkiksi lunnaiden saamiseen kiristyshaittaohjelmilla.

Digitaalinen turvallisuus tarkoittaa paitsi kybersuojausten hoitamista myös sitä, että tiedostetaan valittujen teknologioiden merkitys turvallisuudelle ja pystytään hallitsemaan niihin liittyviä riskejä. Nyt julkaistu opas kertoo, miten digitaalinen turvallisuus huomioidaan yrityksessä niin, että se edesauttaa liiketoimintastrategian toteutusta. Samalla paranee koko yhteiskunnan kestävyys kyberuhkia vastaan.

Keskeistä on, että digitaalisen turvallisuuden kokonaisuutta johdetaan keskitetysti ja johdonmukaisesti läpi koko organisaation. Tämän toteutuminen on ylimmän johdon vastuulla ja tähän opas tarjoaa ohjeita.

Käytännönläheinen opas lähestyy digitaalisen turvallisuuden johtamista neljän osa-alueen kautta. Se tulee saada osaksi päivittäistä johtamista ja toiminnan resursointia sekä yrityksen jatkuvuudenhallintaa. Johdon vastuulla on myös yrityksen digikulttuurin kehittäminen. Oppaan sisältämät toimintakortit antavat tarkistuslistoja näiden osa-alueiden huomioimiseen. Oppaasta löytyvät myös tiiviit määrittelyt digijohtamisen peruskäsitteille sekä toimenpidesuosituksia eri tyyppisille yrityksille.

Turvallisen digitalisaation työkalupakki yritysjohtajille (pdf)