Julkaistu 31.05.2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyys erinomainen

Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden kulutus on toukokuussa edelleen laskussa. Suojavarusteita on hankittu jatkuvasti lisää sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin, ja nykyisellä kulutuksella suojainten riittävyys on erinomaisella tasolla.

Koronapandemian aikana vakiintuneiden hankintaorganisaatioiden ostoja täydennetään Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) ostoilla, jotka perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hankintaesityksiin. STM on tähän mennessä tehnyt HVK:lle yksitoista hankintaesitystä. Hankinnat toteutetaan kilpailutuksin, jotka toteutetaan yhdessä julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hanselin kanssa.

Suojavarusteita hankittiin vuoden 2020 aikana yli miljardi kappaletta, ja hankinnat jatkuvat vuonna 2021. Suojainten saatavuus niin kansainvälisiltä kuin kotimaisiltakin markkinoilta on hyvä, ja suojaimia pystytään hankkimaan kustannustehokkaasti. Euroissa mitattuna noin viidesosa hankinnoista on kotimaista tuotantoa. Osassa suojavarusteita varastotilanne on niin hyvä, että hankinta keskeytetty toistaiseksi.

Tällä hetkellä arvioidaan, että kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon puolella noin 700 000 kappaletta vuorokaudessa.

Hengityksensuojaimia (FFP2 ja FFP3) arvioidaan tarvittavan noin 10 000 kappaletta vuorokaudessa.

Suojavaatteita arvioidaan tarvittavan noin 40 000 kappaletta vuorokaudessa.

Arvio suojainten riittävyydestä

Eri suojainten riittävyyttä voidaan yleisesti kuvata asteikolla: erinomainen, hyvä, kohtalainen, välttävä, heikko. Tämän hetkisten tietojen ja käyttöä koskevien ohjeistusten mukaan suojavälineiden riittävyys ja hankintatilanne eri suojavarusteiden osalta on tällä hetkellä seuraava:

Kirurgisten suu-nenäsuojaimien (2 ja 2R) riittävyys on erinomainen.
• Kirurgisten suu- ja nenäsuojaimien saatavuus niin kotimaisilta kuin kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä.

Hengityssuojainten (FFP2 ja FFP3) riittävyys on erinomainen.
• Hengityssuojainten saatavuus niin kotimaisilta kuin kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä.

Suojavaatteiden riittävyys on erinomainen.
• Suojavaatteiden saatavuus niin kotimaisilta kuin kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä.

Suojakäsineiden riittävyys on hyvä.
• Suojakäsineiden saatavuus on parantunut kevään aikana.

Suojavisiirien riittävyys on erinomainen.
• Suojavisiirien kansainvälinen ja kotimainen saatavuus on hyvä.

Riittävyyttä on arvioitava säännöllisesti

Riittävyysarviot muuttuvat epidemiatilanteen ja viranomaisohjeistuksen myötä, ja siksi tilannetta on tärkeää arvioida säännöllisesti. Hoitokäytänteet voivat muuttua esimerkiksi virusvarianttien levitessä.

HVK ylläpitää STM:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta suojavarusteiden tilannekuvaa koronaepidemian aikana. HVK kokoaa kansallista tilannekuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyydestä, kulutuksesta sekä saatavuuden turvaamisesta. Tilannekuva perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden tietoihin (kansallisen valmiuden kansallinen koordinaatioryhmä ns. Logistiikka 5 -työryhmä) ja HVK:n omien hankintojen ja varastotilanteen tietoihin.

Edellinen tilannekuva julkaistiin 28.4.2021. HVK julkaisee sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden tilannekuvakoosteen kuukausittain verkkosivuilleen.

Lisätietoja:
Mikko Matikkala, suojavarusteiden hankintayksikön johtaja, Huoltovarmuuskeskus, p. 040 526 3884