Julkaistu 30.06.2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyys erinomainen

Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden kulutus on kesäkuussa pysytellyt samalla tasolla kuin toukokuussa. Nykyisellä kulutuksella suojainten riittävyys on erinomaisella tasolla. Suojavarusteiden varastotilanne on niin hyvä, että HVK:n ostot on toistaiseksi keskeytetty. Tilannetta seurataan ja valmius hankintojen jatkamiseen on olemassa tilanteen vaatiessa.

Koronapandemian aikana vakiintuneiden hankintaorganisaatioiden ostoja on täydennetty Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) ostoilla, jotka perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hankintaesityksiin. STM on tähän mennessä tehnyt HVK:lle yksitoista hankintaesitystä. Hankinnat on toteutettu hankintalain mukaisin menettelyin. Osa hankinnoista on toteutettu yhteistyössä yhteishankintayksikkö Hanselin kanssa hyödyntäen dynaamista hankintajärjestelmää.

Suojavarusteita hankittiin vuoden 2020 aikana yli miljardi kappaletta, ja hankinnat jatkuivat alkuvuonna 2021. Suojainten saatavuus niin kansainvälisiltä kuin kotimaisiltakin markkinoilta on vuoden 2021 aikana ollut hyvä, ja suojaimia on pystytty hankkimaan kustannustehokkaasti.

Tällä hetkellä arvioidaan, että kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon puolella noin 700 000 kappaletta vuorokaudessa.

Hengityksensuojaimia (FFP2 ja FFP3) arvioidaan tarvittavan noin 9 000 kappaletta vuorokaudessa.

Suojavaatteita arvioidaan tarvittavan noin 45 000 kappaletta vuorokaudessa.

Arvio suojainten riittävyydestä

Eri suojainten riittävyyttä voidaan yleisesti kuvata asteikolla: erinomainen, hyvä, kohtalainen, välttävä, heikko. Tämän hetkisten tietojen ja käyttöä koskevien ohjeistusten mukaan suojavälineiden riittävyys ja hankintatilanne eri suojavarusteiden osalta on tällä hetkellä seuraava:

Kirurgisten suu-nenäsuojaimien (2 ja 2R) riittävyys on erinomainen.

  • Kirurgisten suu- ja nenäsuojaimien saatavuus niin kotimaisilta kuin kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä.

Hengityssuojainten (FFP2 ja FFP3) riittävyys on erinomainen.

  • Hengityssuojainten saatavuus niin kotimaisilta kuin kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä.

Suojavaatteiden riittävyys on erinomainen.

  • Suojavaatteiden saatavuus niin kotimaisilta kuin kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä.

Suojakäsineiden riittävyys on erinomainen.

  • Suojakäsineiden saatavuus on parantunut kevään aikana, ja on tällä hetkellä hyvä.

Suojavisiirien riittävyys on erinomainen.

  • Suojavisiirien kansainvälinen ja kotimainen saatavuus on hyvä.

Riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti

Riittävyysarviot muuttuvat epidemiatilanteen ja viranomaisohjeistuksen myötä, ja siksi tilannetta on tärkeää arvioida säännöllisesti. Hoitokäytänteet voivat muuttua esimerkiksi virusvarianttien levitessä.

HVK ylläpitää STM:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta suojavarusteiden tilannekuvaa koronaepidemian aikana. HVK kokoaa kansallista tilannekuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyydestä, kulutuksesta sekä saatavuuden turvaamisesta.

Tilannekuva perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden tietoihin (kansallisen valmiuden kansallinen koordinaatioryhmä ns. Logistiikka 5 -työryhmä) ja HVK:n omien hankintojen ja varastotilanteen tietoihin.

Edellinen tilannekuva julkaistiin 31.5.2021. Seuraava sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden tilannekuvakooste julkaistaan HVK:n verkkosivuilla elokuussa 2021.