Julkaistu 19.8.2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyys erinomainen – HVK turvaa kotimaista tuotantoa tuotantovarauksin

Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden kulutus on kesän aikana hieman lisääntynyt. Nykyisellä kulutuksella suojainten riittävyys on erinomaisella tasolla. HVK:n suojainhankinnat on toistaiseksi keskeytetty suojainten hyvän varastotilanteen vuoksi. Ylläpitääkseen kotimaista tuotantoa HVK on valitsemassa tarjouskilpailun perusteella 2–5 kotimaista hengityssuojainten ja/tai kirurgisten maskien valmistajaa, joiden kanssa tehdään sopimus tuotantokapasiteetin ylläpidosta.

Tällä hetkellä arvioidaan, että kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon puolella noin 750 000 kappaletta vuorokaudessa. Hengityssuojaimia (FFP2 ja FFP3) arvioidaan tarvittavan noin 10 000 kappaletta vuorokaudessa. Suojavaatteita arvioidaan kuluvan noin 45 000 kappaletta vuorokaudessa.

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) ostoilla on koronapandemian aikana täydennetty vakiintuneiden hankintaorganisaatioiden ostoja perustuen sosiaali- ja terveysministeriön (STM) HVK:lle antamiin hankintaesityksiin. Hankinnat on toteutettu hankintalain mukaisin menettelyin. Osa hankinnoista on toteutettu yhteistyössä yhteishankintayksikkö Hanselin kanssa hyödyntäen dynaamista hankintajärjestelmää.

Euroopan unioni tukee unionin jäsenvaltioiden koronasta johtuvia suojainhankintoja korvaamalla jälkikäteen osan niiden kuljetuskustannuksista Emergency Support Instrument -mekanismin kautta. EU on myöntänyt HVK:lle ajanjaksolla 24.4.–10.9.2020 syntyneisiin kuluihin korvauksia kaikkiaan lähes 2,7 miljoonaa euroa.

Arvio suojainten riittävyydestä

Eri suojainten riittävyyttä voidaan yleisesti kuvata asteikolla: erinomainen, hyvä, kohtalainen, välttävä, heikko. Tämän hetkisten tietojen sekä käyttöä koskevien ohjeistusten perusteella voidaan todeta, että eri suojavälineiden riittävyys ja hankintatilanne on seuraavanlainen:

Kirurgisten suu-nenäsuojaimien (2 ja 2R) riittävyys on erinomainen.
• Kirurgisten suu- ja nenäsuojaimien saatavuus niin kotimaisilta kuin kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä.

Hengityssuojainten (FFP2 ja FFP3) riittävyys on erinomainen.
• Hengityssuojainten saatavuus niin kotimaisilta kuin kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä.

Suojavaatteiden riittävyys on erinomainen.
• Suojavaatteiden saatavuus niin kotimaisilta kuin kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä.

Suojakäsineiden riittävyys on erinomainen.
• Suojakäsineiden saatavuus parantui kevään 2021 aikana ja on tällä hetkellä hyvä.

Suojavisiirien riittävyys on erinomainen.
• Suojavisiirien kansainvälinen ja kotimainen saatavuus on hyvä.

Riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti

Arvio suojainten riittävyydestä muuttuu epidemiatilanteen ja viranomaisohjeistuksen myötä, ja siksi tilannetta on tärkeää arvioida säännöllisesti. Hoitokäytänteet voivat muuttua esimerkiksi virusvarianttien levitessä.

HVK ylläpitää STM:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta suojavarusteiden tilannekuvaa koronaepidemian aikana. HVK kokoaa kansallista tilannekuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyydestä, kulutuksesta sekä saatavuuden turvaamisesta.

Tilannekuva perustuu HVK:n omien hankintojen ja varastotilanteen tietoihin. Edellinen tilannekuva julkaistiin 30.6.2021.

Lisätietoja:
Mikko Matikkala, suojavarusteiden hankintayksikön vetäjä, Huoltovarmuuskeskus, p. 040 526 3884