Julkaistu 30.03.2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteista viidesosa kotimaista tuotantoa

Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden kulutus oli maaliskuussa hienoisessa nousussa tammi-helmikuuhun verrattuna. Suojavarusteita on hankittu jatkuvasti lisää sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin, ja nykyisellä kulutuksella suojainten riittävyys on erinomaisella tasolla.

Koronapandemian aikana vakiintuneiden hankintaorganisaatioiden ostoja täydennetään Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) ostoilla, jotka perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hankintaesityksiin. STM on tähän mennessä tehnyt HVK:lle yksitoista hankintaesitystä. Hankinnat toteutetaan pääosin kilpailutuksin, jotka toteutetaan yhdessä julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hanselin kanssa.

Suojavarusteita hankittiin vuoden 2020 aikana yli miljardi kappaletta, ja hankinnat jatkuvat vuonna 2021. Suojainten saatavuus niin kansainvälisiltä kuin kotimaisiltakin markkinoilta on hyvä, ja suojaimia pystytään hankkimaan kustannustehokkaasti. Euroissa mitattuna noin viidesosa hankinnoista on kotimaista tuotantoa.

Tällä hetkellä arvioidaan, että kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon puolella 700 000-800 000 kappaletta vuorokaudessa.

Hengityksensuojaimia (FFP2 ja FFP3) arvioidaan tarvittavan 15 000-20 000 kappaletta vuorokaudessa.

Suojavaatteita arvioidaan tarvittavan 45 000-55 000 kappaletta vuorokaudessa.

Arvio suojainten riittävyydestä

Eri suojainten riittävyyttä voidaan yleisesti kuvata asteikolla: erinomainen, hyvä, kohtalainen, välttävä, heikko. Tämän hetkisten tietojen ja käyttöä koskevien ohjeistusten mukaan suojavälineiden riittävyys ja hankintatilanne eri suojavarusteiden osalta on tällä hetkellä seuraava:

Kirurgisten suu-nenäsuojaimien (2 ja 2R) riittävyys on erinomainen.
• Kirurgisten suu- ja nenäsuojaimien saatavuus niin kotimaisilta kuin kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä.

Hengityssuojainten (FFP2 ja FFP3) riittävyys on erinomainen.
• Hengityssuojainten saatavuus niin kotimaisilta kuin kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä.

Suojavaatteiden riittävyys on erinomainen.
• Suojavaatteiden kansainvälinen tarjonta on asettunut hyvälle tasolle, ja kotimaisten valmistajien toimitukset ovat käynnissä myös uudelleen pestävien takkien osalta.

Suojakäsineiden riittävyys on hyvä.
• Suojakäsineiden saatavuus on parantunut maaliskuun aikana.

Suojavisiirien riittävyys on erinomainen.
• Suojavisiirien kansainvälinen ja kotimainen saatavuus on hyvä.

Riittävyyttä on arvioitava säännöllisesti

Riittävyysarviot muuttuvat epidemiatilanteen ja viranomaisohjeistuksen myötä, ja siksi tilannetta on tärkeää arvioida säännöllisesti.

HVK ylläpitää STM:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta suojavarusteiden tilannekuvaa koronaepidemian aikana. HVK kokoaa kansallista tilannekuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyydestä, kulutuksesta sekä saatavuuden turvaamisesta. Tilannekuva perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden tietoihin (kansallisen valmiuden kansallinen koordinaatioryhmä ns. Logistiikka 5 -työryhmä) ja HVK:n omien hankintojen ja varastotilanteen tietoihin.

Edellinen tilannekuva julkaistiin 23.2.2021. HVK julkaisee sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden tilannekuvakoosteen kuukausittain verkkosivuilleen.

Lisätietoja:
Mikko Matikkala, suojavarusteiden hankintayksikön johtaja, Huoltovarmuuskeskus, p. 040 526 3884