Julkaistu 09.10.2020

Suojavarusteiden hankinnan kilpailutusjärjestelmä avattu

Suojavarusteiden toimittajat voivat nyt ilmoittautua mukaan Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) ja Hanselin yhdessä valmistelemaan dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS). Sen myötä HVK siirtyy suunnitellusti kilpailutuksiin suojavarusteiden hankinnassa. HVK on hankkinut koronaepidemian aikana reilut 740 miljoonaa kappaletta erilaisia suojavarusteita sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön.

Huoltovarmuuskeskus on tehnyt sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä ostoja huhtikuusta lähtien 220 miljoonalla eurolla, kaikkiaan yli 740 miljoonaa kappaletta erilaisia suojavarusteita. Tilanne sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvittavien suojavarusteiden riittävyyden kannalta on tällä hetkellä hyvä.

Suojainhankintoja on tehty tähän asti hankintalain mukaisina suorahankintoina, sillä kansallinen varasto- ja valmiustilanne on edellyttänyt erittäin nopeaa toimintaa. Toimittajia on ollut yhteensä 40. Noin 25 prosenttia kokonaishankintojen arvosta on tullut kotimaisesta valmistuksesta.

Nyt, kun sosiaali- ja terveydenhuollon suojaintilanne on hyvä, voidaan hankinnoissa siirtyä hankintalain mukaiseen kilpailutukseen. Hansel on julkaissut Suojavarusteet 2020-2022 (DPS) koskevan hankintailmoituksen Hilma-palvelussa.

DPS:n hankintavaihe alkaa 9.11.2020. Siitä lähtien asiakkaat voivat tehdä järjestelyn sisäisiä kilpailutuksia tarvitsemistaan suojavarusteista. Järjestely on voimassa korkeintaan 31.12.2022 asti.

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat mm.

• hengityksensuojaimet
• suu-nenäsuojukset
• suojavaatteet
• kertakäyttöiset suojakäsineet
• visiirit ja suojalasit
• kangasmaskit
• muut suojavarusteet
• käsihuuhteet ja niiden annostelijat
• desinfektioaineet ja -pyyhkeet

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohde ja ehdot on määritelty tarkemmin hankintailmoituksen asiakirjoissa. Tarjoamisesta kiinnostuneet yritykset voivat tutustua osallistumishakemuspyyntöön ja jättää hakemuksen Hanki-palvelussa. HVK arvioi, että DPS:n kautta hankitaan suojaimia kahden vuoden kuluessa merkittäviä määriä. Hankintojen määrä riippuu kuitenkin pandemiatilanteen kehityksestä ja sen myötä suojainten tarpeesta.

Yrityksen voivat hakea mukaan milloin vain kahden vuoden jakson aikana. Julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hansel perusti hankintajärjestelmän HVK:n aloitteesta ja sitä voivat hyödyntää myös muut julkiset ostajat, jotka ovat Hanselin asiakkaita.