Julkaistu 25.02.2022

Suomen varautuminen ja huoltovarmuus ovat hyvällä tasolla

Sotatilanne Ukrainassa herättää kysymyksiä Suomen huoltovarmuudesta ja varautumisesta. Suomi on esimerkiksi energian suhteen vähemmän riippuvainen Venäjästä kuin Keski- ja Etelä-Eurooppa ja varautuminen on hyvällä tasolla. Huoltovarmuusorganisaation piirissä toimivat yritykset ja organisaatiot myös harjoittelevat jatkuvasti yhdessä erilaisten kriisi- ja häiriötilanteiden varalle.

HVK ja huoltovarmuuskriittiset yritykset seuraavat tilannetta tällä hetkellä säännöllisesti ja systemaattisesti. Tämä sisältää eri kehityskulkujen ennakoinnin ja varautumisen eri skenaarioihin.

Suomi on perinteisesti varsin hyvin varautunut polttoaineiden mahdollisiin tuontihäiriöihin. Vuoden 2018 annetun valtioneuvoston päätöksen mukaisesti maassa on oltava viiden kuukauden normaalia kulutusta vastaavat määrät tuontipolttoaineita. EU maissa vastaava määrä on yleensä 90 päivää.

Sähkön nettotuonnista Venäjän osuus oli viime vuonna noin kolmannes, jota voidaan korvata tuonnilla Ruotsista ja Virosta sekä omalla sähköntuotannolla. Venäjän osuus koko sähkönkulutuksesta on vuositasolla alle 10%. Olkiluoto3 ydinvoimayksikön käynnistyminen kesällä lisää maamme sähköomavaraisuutta huomattavasti.

Suomen riippuvuus maakaasusta on selvästi vähäisempi kuin Keski- ja Etelä-Euroopan. Suomessa maakaasusta suurin osa käytetään teollisuudessa sekä energiantuotannossa. Kaasua voidaan energiantuotannossa korvata polttoöljyllä.

Elintarviketuotanto vahvasti omavaraista

Kotimaiset raaka-aineet ovat pitkälti suomalaisen elintarvikehuollon pohja. Raaka-aineiden kotimaisuusaste on edelleen korkea, noin 80 prosenttia.  Alkutuotanto, teollisuus ja kauppa tarvitsevat kuitenkin myös tuotteita, joita ei voida Suomessa tuottaa, kuten kemian tuotteita, koneita ja varaosia sekä raaka-aineita. Näissä tuotteissa ei olla riippuvaisia Venäjästä tai tuonti Venäjältä voidaan korvata muista hankintalähteistä.

Pandemia-aikana nähtiin, että ruokaa riittää kaupoissa. Kaupanalan toimijat ovat hyvin varautuneita erilaisiin häiriötilanteisiin ja tekevät vahvaa yhteistyötä mm. Huoltovarmuusorganisaation piirissä. Ainoastaan hamstrauksella saatetaan aiheuttaa hetkellisiä tuotepuutteita, ja siksi hamstrausta olisi eri tilanteissa syytä välttää.

Kansalaisen kannattaa aina pitää kotivaraa – varmuuden vuoksi

Hyvä varautumisen peukalosääntö on, että kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Olisi hyvä, jos kotoa löytyisi vähintään kolmeksi vuorokaudeksi ruokaa ja lääkkeitä. Tämä 72 tunnin sääntö antaa yhteiskunnalle aikaa korjata mahdolliset vikatilanteet. Olisi myös tärkeää tuntea varautumisen perusteet eli tietää esimerkiksi, mistä saa oikeaa tietoa häiriötilanteessa ja miten pärjätä kylmenevässä asunnossa.

Kotitalouksien varautumisen merkitys on suuri apu yhteiskunnalle ja ennen kaikkea ihmiselle itselleen. Siksi jokaisen kannattaa ajankohtaisista tilanteista täysin riippumatta aina varautua häiriötilanteisiin.

Lisätietoa kotitalouksien varautumisesta: https://72tuntia.fi/