Julkaistu 09.11.2023

Suomi kouluttaa 60 asiantuntijaa CBRN-uhkatilanteissa käytettävien laitteiden ja materiaalien käytön perehdyttäjiksi

Koulutukset järjestään osana Suomessa vuoden 2023 alussa käynnistynyttä rescEU CBRN -valmiusvarastohanketta. Hankkeessa varastoidaan henkilökohtaisia suojavälineitä, mittauslaitteita, pikatestejä, vasta-aineita ja lääkkeitä, joilla varaudutaan kemiallisiin (C), biologisiin (B), säteily- (R) ja ydin- (N) uhkatilanteisiin (CBRN). Ensimmäiset 30 asiantuntijaa koulutetaan vuonna 2024 ja toiset 30 vuonna 2025.

Kohdennettujen hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveystoimea sekä pelastustoimea pyydetään tekemään esityksiä kurssin osallistujiksi marraskuun 2023 loppuun mennessä.

Varastot ovat yksi Euroopan komission rahoittamista ja EU:n pelastuspalvelumekanismiin kuuluvista rescEU-kapasiteeteistä, joita on sijoitettu EU:n jäsenmaihin erilaisiin katastrofeihin vastaamisen varalle.  Suomen hanketta toteuttaa sisäministeriön johdolla konsortio, jossa on mukana sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Huoltovarmuuskeskus ja Säteilyturvakeskus. Koulutuksen tuottaa Pelastusopisto yhteistyössä hankekonsortion kanssa.

Päätehtävänä perehdytys

Asiantuntijoiden päätehtävänä tulee olemaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta apua pyytäneen maan pelastus- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten perehdyttäminen Suomesta lähetettyjen rescEU CBRN -materiaalien ja laitteiden turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöönottoon.

CBRN-aineiden aiheuttamissa onnettomuus- ja vaaratilanteissa on oleellista, että pelastajat, ensihoitajat ja muut keille koulutus on suunnattu, osaavat pukea ja riisua henkilökohtaiset suojavarusteet oikein, niin että he itse välttyvät altistumiselta eivätkä levitä kontaminaatiota eteenpäin. Myös radioaktiivisten aineiden lähettämää säteilyä mittaavien laitteiden käyttöä ja ylläpitoa on harjoiteltava, kuten myös pikatesteillä tehtävää biologisten agenssien testausta. Avustuserän mukana arvioidaan kerrallaan lähetettävän kohdemaahan 3−6 asiantuntijaa, joiden tulisi voida lähteä matkaan 24−48 tunnin sisällä avunpyynnön vastaanottamisesta.

Vahvistusta kansalliseen varautumiseen

Vaikka varastoilla ja niiden materiaaleihin perehtyneillä asiantuntijoilla rakennetaan ensisijaisesti EU-tason valmiutta, lisää Suomeen sijoitettu EU-tason kapasiteetti myös kansallista valmiutta ja edistää viranomaisten yhteistyötä ja rakenteiden toimivuutta. Poissuljettua ei ole sekään, että Suomi voi joutua pyytämään kansainvälistä apua.

“Esittämällä työntekijöitä koulutukseen ja sitoutumalla nimettyjen asiantuntijoiden verkostomaiseen toimintaan, hyvinvointialue parantaa varautumistaan ja CBRN-osaamistaan merkittävällä tavalla”, arvioi ylilääkäri Vesa Lund sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksiköstä.

“Kansainvälinen kokemus vahvistaa alueiden lisäksi koko Suomen varautumista vaativien CBRN-tilanteiden varalle. Asiantuntijat ovat tärkeä resurssi varauduttaessa rescEU-kapasiteettien vastaanottamiseen myös Suomessa”, toteaa puolestaan erityisasiantuntija Ilona Hatakka sisäministeriön pelastusosastolta.

Työnantajan sitoutuminen tärkeää

On tärkeää, että työnantaja sitoutuu siihen, että koulutukseen valittu asiantuntija voidaan irrottaa tarvittaessa omista työtehtävistään kansainväliseen tehtävään, joiden kesto on tyypillisesti 1−2 viikkoa. Tuona aikana asiantuntijan työnantajana toimii ja palkan maksaa Pelastusopisto.

Sitoutumisen takia hyvinvointialueita pyydetään ehdottamaan kurssille osallistujia, jotka ovat työ- tai virkasuhteessa hyvinvointialueeseen. Vuoden 2024 haku on kohdennettu seuraaville hyvinvointialueille: Pelastustoimi: HIKLU-alue, Pirkanmaa, Satakunta, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi ja Pohjois-Savo. Sote-toimiala: HUS, Pirkanmaa, Satakunta, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Pohjois-Savo.

Tarvittavia osaajia voi löytyä myös muilta viranomaisilta, kuten esimerkiksi poliisilta, Tullilta, Rajavartiolaitokselta tai Puolustusvoimilta. Eduksi katsotaan työkokemus CBRN-tiedustelusta ja CBRN-aineiden tunnistamisesta. Terveydenhuollon henkilöstöllä eduksi on työkokemus akuuttihoidosta (ensihoito, päivystys, tehohoito tai työ infektiosairauksien parissa). Myös aiemmat kansainvälisen tehtävät ja koulutustehtävät antavat hyvän pohjan CBRN-asiantuntijana toimimiseen rescEU-tehtävissä.

Koulutus koostuu kahdesta opintojaksosta, joista ensimmäinen on viisipäiväinen kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi huhtikuussa 2024 Pelastusopistossa Kuopiossa. Varastoituihin CBRN-materiaaleihin ja -laitteisiin perehdyttävä nelipäiväinen kurssi järjestetään kesäkuussa 2024. Vastaavat kurssit järjestetään vuonna 2025 ensimmäisellä puoliskolla.

Lue tiedote sisäministeriön verkkosivuilta

Lue lisää rescEU CBRN -varastointihankkeesta