Julkaistu 22.06.2022

TEM: Huoltovarmuusselonteko lausuntokierrokselle

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee valtioneuvoston ensimmäistä huoltovarmuusselontekoa. Valmistelussa olevassa huoltovarmuusselonteossa määritellään keskeiset linjaukset huoltovarmuuden kehittämiselle vuoteen 2030 asti.

TEM kertoo tiedotteessaan, että selonteossa kuvataan huoltovarmuuden toimintaympäristöä sekä arvioidaan huoltovarmuuden kehittämistarpeita muuttuneessa toimintaympäristössä. Ajankohtaiset kriisit ovat korostaneet kansallisen varautumisen lisäksi kansainvälisen huoltovarmuusyhteistyön merkitystä sekä pohjoismaisella että EU-tasolla.

”Huoltovarmuutta tulee kehittää systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Toimintaympäristön muutokset, kuten koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan, ovat korostaneet huoltovarmuuden tärkeyttä. Tarve huoltovarmuuden kehittämiselle tunnistettiin jo pandemian aikana ja selonteon tarkoitus on piirtää suuntaviivat kehitystyölle”, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

Ministeri Haatainen vastaa huoltovarmuusasioista ja toimii selonteon valmistelua seuraavan parlamentaarisen ryhmän puheenjohtajana.

Selonteossa määritellään huoltovarmuuden keskeiset periaatteet ja kehittämiskohteet

Selonteon tavoitteena on määritellä huoltovarmuuden toimivuuden kannalta keskeiset strategiset linjaukset parlamentaarisen valmistelun kautta. Selonteolla ja sen toimeenpanolla varmistetaan huoltovarmuuden riittävä taso ja toimintakyky osana yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Selonteossa ei arvioida huoltovarmuuden operatiivisia yksityiskohtia, vaan määritellään sen keskeisiä periaatteita ja kehittämiskohteita.

Keskeisimmät kehittämiskohteet koskevat huoltovarmuuden taloudellisia resursseja, sääntelyn ajantasaistamista, sektorikohtaista varautumista ja yhteistyön tiivistämistä. Muita kehityskohteita ovat muun muassa osaamisen varmistaminen sekä verkostomallin ja jatkuvan yhteiskunnallisen vuoropuhelun kehittäminen.

Lausuntoja voi antaa 8.8. saakka

Lausuntokierros huoltovarmuusselontekoluonnoksesta on avoinna 8.8.2022 saakka. Lausuntoja voi antaa lausuntopalvelu.fi -sivustolla. Esitys viimeistellään saadun palautteen perusteella ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 2022.

Lue tiedote kokonaisuudessaan työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.