Julkaistu 31.03.2022

Toimialojen kyberkypsyyttä selvitetään jälleen

Useat yhteiskunnan kriittiset toiminnot ovat riippuvaisia tietojärjestelmien ja verkkojen toimivuudesta, mutta varautumisen taso eri toimialoilla vaihtelee. Edellisen kerran toimialojen kyberkypsyyttä selvitettiin pari vuotta sitten, ja nyt tilannetta tarkastellaan uudelleen.

Ymmärrystä yrityskentän kyberkypsyydestä kerätään fasilitoituna selvitysprojektina Huoltovarmuusorganisaation Digipoolin toimesta. Selvitystyössä hyödynnetään Kyberturvallisuuskeskuksessa valmisteltua kansallista arviointimallia Kybermittaria, jota käyttäen haastatellaan yli 120 eri toimialoja edustavaa yritystä.

Selvitys tuottaa haastatteluihin osallistuville yrityksille tietoa niiden omasta tilanteesta kyberuhkiin varautumisessa sekä laajempia toimialakohtaisia arvioita. Loppuraportti tarjoaa myös toimialat ylittävän näkymän kansalliseen kyberturvallisuuden tilaan ja kehityskohteisiin. Selvityksen tuloksia hyödynnetään, kun valitaan toimia kriittisen infrastruktuurin ja kansallisen kyberturvallisuuden kehittämiseksi.

Haastateltaviin yrityksiin ollaan yhteydessä ja haastattelut toteutetaan kevään 2022 aikana, ja loppuraportin odotetaan valmistuvan lokakuussa 2022.

Selvitys toteutetaan osana Huoltovarmuuskeskuksen Digitaalinen Turvallisuus 2030 -ohjelmaa, joka pyrkii vahvistamaan elinkeinoelämän ja yhteiskunnan keskeisten toimijoiden kykyä torjua kyberuhkia ja selvitä kyberhäiriötilanteista.

Edellisen selvityksen raportti: Kyberturvallisuuden nykytila eri toimialoilla

Tietoa Kybermittarista Kyberturvallisuuskeskuksen sivustolla

Lisätietoja:
Digipoolin poolisihteeri Antti Nyqvist (antti.nyqvist@teknologiateollisuus.fi)
Huoltovarmuuskeskuksen infrastruktuuriosaston varautumispäällikkö Jarna Hartikainen (jarna.hartikainen@nesa.fi)