Julkaistu 15.6.2021

Tuonti III -tutkimus: Tuontiaste vakiintui elintarvikemarkkinoilla

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemä ja Huoltovarmuuskeskuksen rahoittama Tuonti III -tutkimus on julkaistu. Tutkimuksen mukaan vuosina 2003–2011 vajaan prosenttiyksikön vuosivauhtia kohonnut tuontiasteen kasvu on pysähtynyt ja vuonna 2016 Suomessa myytyjen elintarvikkeiden kotimaisuusaste on 72 prosenttia.

Tuontiaste kuvaa tuonnin arvon osuutta tuotannosta. Se kasvaa, jos tuonti lisääntyy nopeammin kuin tuotanto. Tuontia ovat elintarviketuotannossa ja -jakelussa käytettävät tuotteet sekä kauppojen hyllyistä löydettävät elintarvikkeet.

Tutkimus osoittaa, että 2000-luvulla kasvoivat valmiselintarvikkeiden tuonti ja tuontipanosten hinnat. Tilanne vakiintui talouden kasvunkin taituttua 2010-luvulla. Elintarvikemarkkinoiden kokonaistuonti vuonna 2016 oli 9,3 miljardia euroa, josta tuotannon panos- ja investointituontia 6,4 miljardia ja valmiselintarvikkeita 2,9 miljardia euroa.

Huoltovarmuuden näkökulmasta tuonnin seuraaminen ja sen hallinta on tärkeää. Vaikka kotimaisuusaste on korkea, Suomi on riippuvainen tuonnista.

– Haluamme hallita ja seurata tuonnin kehitystä, minkä vuoksi yhteistyössä toteutetut Tuonti-tutkimukset ovat erittäin tärkeitä. Kun kartoitamme tuontiriippuvuuden astetta, voimme alakohtaisesti seurata, jos jokin tuotannon kannalta kriittinen tekijä tarvitsee vahvistusta, sanoo valmiusasiamies Juha Mantila Huoltovarmuuskeskuksesta.

Erikoistutkija Marja Knuuttila Lukesta sanoo, että tuonnista huolimatta Suomessa syödään valtaosin omassa maassa tuotettua ruokaa ja Suomi on vähemmän riippuvainen tuonnista Ruotsiin ja Tanskaan verrattuna. Suomessa on myös pitkät perinteet ruokahuollon turvaamiseksi.

– Ruokatuotanto naapurimaissa poikkeaa toisistaan, mutta markkinoiden toiminta on yhtä lailla tuonnista riippuvainen. Keskinäisen kaupan tarkempi selvittäminen tuottaisi lisätietoa varautumista ajatellen, Knuuttila toteaa Luken tiedotteessa.

Tuonti III -tutkimus on jatkoa vuosina 2012 ja 2015 päättyneille Elintarvikemarkkinoiden riippuvuus tuonnista -tutkimuksille.

Linkki julkaisuun ja Luken artikkeliin