Julkaistu 26.03.2024

Työtaisteluiden vaikutuksista huoltovarmuudelle (arvio 26.3.2024)

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on tyytyväinen Teollisuusliiton päätökseen tarkistaa lakkorajoja polttoaineiden jakelun osalta, jotta Suomen huoltovarmuudelle kriittiset kuljetukset saadaan riittävällä tavalla varmistettua. Illalla syntynyt ratkaisu on huoltovarmuuden näkökulmasta selkeästi askel parempaan.

HVK on käynyt keskusteluja Teollisuusliiton kanssa mahdollisuudesta rajata polttoainejakelua työtaistelutoimien ulkopuolelle. Rakentavien keskustelujen tuloksena tiistai-iltana syntynyt ratkaisu auttaa turvaamaan riittävässä määrin huoltovarmuuden kannalta kriittistä liikennettä. Keskustelujen sisältöä HVK ei avaa tarkemmin luottamuksellisuuden vuoksi.

Polttoaineiden saatavuudessa on edelleen odotettavissa toimitushäiriöitä, kuten Neste viestitti julkisuuteen iltapäivällä omien asemiensa osalta. Sittemmin aikaansaatu ratkaisu helpottaa osaltaan tätä tilannetta. Myöskään kaikki jakeluasemat eivät ole alun perin työtaistelun piirissä.

Yksittäiset häiriöt toimitusvarmuudessa eivät tarkoita huoltovarmuuden vaarantumista. Huoltovarmuusvaikutus syntyy vasta, jos tuotannon, palveluiden tai kriittisen infrastruktuurin toimivuus häiriintyy tavalla, jossa väestön, talouselämän tai maanpuolustuksen välttämättömiä perustarpeita ei pystytä täyttämään.

HVK seuraa tilannetta jatkuvasti ja päivittää arviotaan työtaisteluiden vaikutuksista huoltovarmuudelle säännöllisesti.