Julkaistu 05.04.2024

Työtaisteluiden vaikutuksista huoltovarmuudelle (arvio 5.4.2024)

SAK on ilmoittanut nykyisten työtaistelujen keskeytyvän 8.4. Tilanteen normalisoituminen kokonaan voi viedä viikkoja ja Huoltovarmuuskeskus seuraa vaikutuksia tiiviisti. Yksi kriittinen hetki on, kun satamissa liikenne käynnistyy uudestaan ensi viikolla ja ruuhkat logistiikassa saattavat osaltaan aiheuttaa toimitusten viivästymisiä.

Tähän mennessä työtaisteluiden vaikutukset ovat kohdistuneet huoltovarmuuden näkökulmasta etenkin polttoainehuoltoon, logistiikkaan ja teollisuuteen. Polttoainehuollossa tilanne on pysynyt vakaana eikä häiriöitä huoltovarmuudelle ole odotettavissa. Ennen pääsiäistä 26.3. Teollisuusliitto päätti rajata lakon ulkopuolelle tietyn polttoainemäärän, jolla on pystytty turvaamaan polttoaineen saatavuus kriittisille kuljetuksille. Toimi on turvannut huoltovarmuudelle oleellista polttoainejakelua ja myös kriittisten kuljetusten varmistamista työtaisteluiden aikana.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on seurannut lakon vaikutuksia myös mm. elintarvikehuoltoon. Tällä hetkellä lakkotoimenpiteillä ei odoteta olevan välittömiä vaikutuksia elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroiden saatavuuteen.

Työtaisteluiden alkaessa HVK korotti omaa valmiuttaan ja on seurannut tilannetta tehostetusti. HVK on koonnut ja päivittänyt säännöllisesti tilannekuvaa huoltovarmuuskriittisiltä yrityksiltä sekä muilta tahoilta saadun tiedon pohjalta.

Tiivistä ja tuloksellista yhteistyötä

Vaikka työtaistelutoimista on luonnollisesti aiheutunut muutoin merkittäviäkin vaikutuksia kansantaloudelle ja yrityksille, huoltovarmuusvaikutukset ovat jääneet suhteellisen vähäisiksi. Toimet huoltovarmuuden turvaamiseksi ja yhteistyö niin viranomaisten, yritysten kuin kaikkien osapuolten kesken ovat olleet tässä suhteessa tärkeitä.

Työtaistelujen alkaessa Teollisuusliitto vapautti HVK:n esityksestä lentopetrolia jaettavaksi kotimaan lentoasemien käyttöön niin, että esimerkiksi kriittiset terveydenhuoltoon liittyvät lennot on pystytty hoitamaan. Samalla on turvattu lentopetrolin jakelu viranomaisille, kuten lääkärihelikoptereille, Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle. HVK on ollut myös varmistamassa nestekaasun riittävää saatavuutta huoltovarmuuskriittisille elintarvikehuollon ja sosiaali- sekä terveydenhuollon toimijoille.

HVK on viestinyt viikoittaisissa arvioissaan työtaisteluiden vaikutuksista huoltovarmuudelle. Tämä on toistaiseksi viimeinen arvio ja HVK:n yleistilannekuva julkaistaan jälleen maanantaina 22.4.