Julkaistu 22.03.2024

Työtaistelujen vaikutuksista huoltovarmuudelle (arvio 22.3.2024)

Poliittisten työtaisteluiden huoltovarmuusvaikutukset ovat jääneet tähän mennessä vähäisiksi. Lakkojen pitkittymisen takia polttoaineiden jakelun turvaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Muilla lakkojen piiriin kuuluvilla sektoreilla ei ole tällä hetkellä näkyvissä merkittäviä huoltovarmuusvaikutuksia.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on selvittänyt ja arvioinut työtaisteluiden vaikutuksia huoltovarmuudelle siitä lähtien, kun lakoista runsas kaksi viikkoa sitten ilmoitettiin. Tehostetun tarkastelun kohteena ovat olleet elintarvikehuolto, polttoaineet, logistiikka ja kriittinen teollisuus.

HVK on esittänyt Teollisuusliitolle, että se kiinnittäisi huomiota polttoaineiden jakelun turvaamiseen työtaistelun nyt pitkittyessä. Polttoaineita on maassa moninkertainen määrä ilmoitettujen lakkojen aikaiseen tarpeeseen nähden. Niiden saaminen jakeluasemille on tärkeää monenlaisten huoltovarmuuskriittisten kuljetusten kannalta. Yhteistyössä muiden viranomaisten ja yritysten kanssa HVK arvioi tilannetta ja mahdollisia toimenpiteitä.

Elintarvikehuollossa tilanne on ollut koko ajan normaali, eikä siinä ole tällä hetkellä häiriöitä.

Logistiikassa ratapihoille ja satamiin pysähtyneiden lastien purkaminen kestää jonkin aikaa vielä lakkotilanteen jälkeenkin.

Teollisuudessa seurataan huoltovarmuuden kannalta tärkeimpien raaka-aineiden saatavuutta.

HVK julkaisee seuraavan arvion työtaistelujen vaikutuksista huoltovarmuudelle näillä näkymin maanantaina 25.3.2024.