Julkaistu 30.06.2021

Uusi Huoltovarmuusneuvosto on nimitetty

Valtioneuvosto on nimittänyt uuden Huoltovarmuusneuvoston. Neuvostossa on yksityisen ja julkisen sektorin edustajia ja sen kolmivuotinen kausi käynnistyy 1.7.2021 ja jatkuu 30.6.2024 saakka.

Neuvosto ylläpitää ja kehittää yhteyksiä keskeisimpiin yhteistyötahoihin ja seuraa huoltovarmuuden tilaa ja kehitystä sekä esittää huoltovarmuuteen liittyviä toimenpiteitä. Huoltovarmuusneuvostoon kuuluu 26 jäsentä. Puheenjohtaja ja 15 muuta jäsentä edustavat elinkeinoelämää ja etujärjestöjä. Elinkeinoelämän puolelta ovat edustettuina keskeiset huoltovarmuuden toimialat.

Neuvoston puheenjohtaja on toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Fingrid Oyj:stä ja varapuheenjohtaja on kansliapäällikkö Raimo Luoma työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM). Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen toimii neuvoston pääsihteerinä.

Neuvostossa ovat edustettuina seuraavat julkisen puolen organisaatiot: työ- ja elinkeinoministeriö, valtioneuvoston kanslia, ulkoministeriö, sisäministeriö, puolustusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Puolustusvoimat, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Suomen Pankki ja Ahvenanmaan maakuntahallitus (Ålands landskapsregering).

Linkki työ- ja elinkeinoministeriön uutiseen

Neuvoston kokoonpano löytyy myös TEM:n verkkosivuilta.