Julkaistu 19.07.2022

Varmuuden vuoksi -verkkojulkaisussa ajankohtaista asiaa myös kesällä

Huoltovarmuuskeskuksen verkkojulkaisu Varmuuden vuoksi tuottaa luettavaa näin kesälläkin. Uusimmat julkaisut pureutuvat ajankohtaisiin aiheisiin mm. elintarviketuotannon kustannuskriisistä sään ääri-ilmiöihin varautumiseen.

Kotimaisen ruoan saatavuus, tuotanto ja sen kannattavuus puhuttaa parhaillaan laajasti. Koko elintarvikeketjun on oltava kannattava, jotta huoltovarmuus ja kotimaisen ruoan saatavuus turvataan, toteavat alan toimijat yhdessä. Elintarviketuotannon kustannuskriisi ratkaistaan markkinoilla -artikkelissa ruokaketjun eri osien edustajat kommentoivat alan huoltovarmuutta.

Kevään tapahtumat ovat herättäneet monen kiinnostuksen taloyhtiöiden ja kotitalouksien varautumista kohtaan. Kenen vastuulla on väestönsuojat ja niiden varusteet? Onko taloyhtiösi pelastussuunnitelma ajan tasalla? Miten yksittäinen asukas voi varautua erilaisiin häiriötilanteisiin? Koostimme muistilistan taloyhtiöiden varautumisesta ja vastuista.

Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus SYKE kehittävät ennustemalleja ja varoituspalvelua kaupunkitulvien varalta. Joka kesä rankkasateet aiheuttavat hulevesitulvia, jotka saattavat aiheuttaa isojakin vahinkoja kriittiselle infrastruktuurille, liikenteelle, logistiikalle, tietoliikenneyhteyksille ja yksityishenkilöiden omaisuudelle. Huoltovarmuuskeskuksen rahoittama HULEHENRI-projekti pyrkii ennustamaan ja ennaltaehkäisemään näitä vahinkoja. Rankkasateiden aiheuttamat hulevesitulvat kaupunkien kiusana.

Myös Huoltovarmuuskeskuksen rahoittama ja Ilmatieteen laitoksen toteuttama SILVA-projekti kehittää sään ääri-ilmiöihin varautumista. Projekti koostaa säävaikutustietokantaa koneoppimista hyödyntäen, ja sen ansioista esimerkiksi pelastuslaitos ja energianhuolto pystyvät varautumaan sään aiheuttamiin vahinkoihin aiempaa paremmin. Lue lisää artikkelista: Sään aiheuttamien vahinkojen ennakointi paranee SILVA-projektin myötä