Julkaistu 01.07.2022

Varmuusvarastojen käyttöönotto turvasi kevään kylvöt

Huoltovarmuuskeskus vapautti kevään aikana valtion varmuusvarastoista markkinoille yhteensä 8 500 tonnia kevätviljojen kylvösiementä. Varmuusvarastojen käyttöönoton avulla pystyttiin varmistamaan sertifioidun kylvösiemen saatavuus meneillään olevalla satokaudella.

Maamme hallitus päätti maaliskuussa, että valtion varmuusvarastoista vapautetaan markkinoille kevätviljojen eli ohran, kauran ja kevätvehnän kylvösiementä yhteensä enintään 15 000 tonnia ja rypsin kylvösiementä enintään 50 tonnia. Syinä varmuusvarastojen käyttöönotolle olivat vuoden 2021 kasvukauden poikkeukselliset sääolosuhteet ja heikko satotaso, minkä johdosta kylvösiemenistä oli pulaa. Varmuusvarastojen käyttöönotolla haluttiin turvata siementen riittävä tarjonta ja kevään kylvöt.

Huoltovarmuuskeskuksen varastoista vapautettiin kevään aikana 8 500 tonnia sertifioitua viljan kylvösiementä. Tämä vastaa noin 11 prosenttia sertifioidun viljan siemenen normaalista vuosivolyymistä. Myynneistä merkittävä osa oli ohran siementä, ja varmuusvarastojen käyttöönotolla olikin huomattava vaikutus etenkin ohran viljelyyn.

Yhdessä kaupallisten varastojen kanssa varmuusvarastoista puretut siemenet tasasivat varsin hyvin katovuoden 2021 aiheuttaman vajeen, eikä sertifioidun siemenen myynnissä tapahtunut merkittävää notkahdusta. Myös kevään toteutuneet kylvöalat ovat normaalin vaihteluvälin puitteissa.

Varastoista otetut määrät kylvösiementä palautetaan varastoihin viipymättä, kun tuotantomahdollisuudet sen sallivat. HVK:n arvion mukaan varastojen ennalleen palauttaminen kestää markkinoista ja tuotanto-oloista riippuen 1–3 vuotta.

Kylvösiemen on elintarviketuotannon kannalta välttämätön tuotantopanos. Kylvösiemenhuolto perustuu käytännössä täysin kotimaisen tuotannon varaan, kaupallisiin varastoihin ja viime kädessä varmuusvarastoihin. Tuonnin merkitys on pieni, koska Suomessa viljeltyjen lajikkeiden kylvösiementä ei ole juurikaan ulkomailta saatavissa.

TEM:n tiedote 17.3. varmuusvarastojen käyttöönotosta