Julkaistu 05.07.2024

Vesihuoltolaitosmurroilla ei vaikutusta huoltovarmuuteen

Alkukesän aikana vesihuoltolaitoksiin kohdistuneet murtautumiset ja niiden yritykset ovat herättäneet kysymyksiä vesihuollon huoltovarmuudesta. Huoltovarmuuskeskus (HVK) ei ole nostanut varautumistasoa murtojen vuoksi eikä tapahtumilla ole vaikutusta huoltovarmuuteen.

Eri viranomaiset tekevät Suomessa huoltovarmuuskriittisten yritysten kanssa yhteistyötä tilannekuvan muodostamiseksi sekä kriittisten palveluiden ja kohteiden suojaamiseksi. Jokainen organisaatio vastaa kuitenkin oman infrastruktuurinsa suojaamisesta. HVK ei ole viimeaikaisten tapahtumien vuoksi nostanut varautumistasoa, mutta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa on entisestään tiivistetty. HVK on tehnyt varautumistason noston jo aiemmin Venäjän aloitettua hyökkäyssodan ja lokakuussa 2023 kaasuputki Balticonnectorin rikkouduttua.

Vesihuollon toimijoilla on hyvät valmiudet reagoida erilaisiin paikallisiin häiriöihin, joita tulee tyypillisesti esimerkiksi putkirikkojen ja sähkökatkojen yhteydessä. Häiriötilannetoimintaa harjoitellaan myös säännöllisesti niin paikallisesti, alueellisesti kuin kansallisestikin. Vesihuoltolaitosten varautumista häiriötilanteisiin valvoo Etelä-Savon ELY-keskus, jolle vesihuoltolaissa säädetyt ELY-keskusten tehtävät on keskitetty.

Venäjän hyökkäyssodan alusta lähtien Suomen huoltovarmuuskriittisiä yrityksiä on kehotettu päivittämään omistamiensa kriittisten kohteiden suojaamista vastaamaan kehittyvää turvallisuustilannetta. Kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvista vaikuttamishavainnoista tai rikosepäilyistä on ilmoitettava ensisijaisesti Poliisille. Muille toimivaltaisille viranomaisille ilmoitetaan seuraavien kanavien kautta:

Kybertapahtumat: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ilmoita

Suojelupoliisi: https://turvaviesti.supo.fi/ota-yhteytta

Rikosasiat: https://poliisi.fi/tee-rikosilmoitus

Ahvenanmaan poliisi: https://polisen.ax/brott/gor-en-brottsanmalan

On tärkeää, että yritysten ohella myös kotitaloudet varautuvat mahdollisiin häiriötilanteisiin. Ihminen tarvitsee päivittäin noin kaksi litraa juomavettä.  Lisäksi vettä tarvitaan ruoanlaittoon ja hygienian ylläpitoon. Jokaisesta kodista on hyvä löytyä ainakin tätä tarvetta vastaava vesimäärä varastoituna vähintään kolmeksi vuorokaudeksi. Lue lisää 72 tuntia -varautumissuosituksesta: https://72tuntia.fi/vesi/

Lue lisää:

Ajankohtaisia kysymyksiä ja vastauksia kriittisestä infrastruktuurista ja varautumisesta

Toimialojen kyberkypsyyden selvitys (2022)